Daha Sürdürülebilir Bir Gelecek için Birlikte Çalışıyoruz

LEAP olarak Türkiye’deki faaliyetlerimizde,  RET International partnerliğinde, daha iyi üretim, beslenme, çevre ve yaşam için daha verimli, kapsayıcı ve sürdürülebilir tarımsal gıda sistemlerine dönüşümü destekleme konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz.

LEAP olarak temel hedeflerimizden biri yerli tarımsal üretimi desteklemek, yerel ekonomiyi canlandırmak, çiftçilerin uyum kapasitesini geliştirmek ve istihdam ve gelir getirici fırsatlar yaratmaktır. Bu kapsamda Türkiye’deki kamu ve özel sektör kurumlarıyla iş birliği gerçekleştiriyor; iklim değişikliği ve gıda güvenliği konusunda farkındalık yaratmak için projeler geliştiriyoruz.

“Suriyeli Olmayan Mülteciler ve Savunmasız Ev Sahibi Topluluklar Arasında Dayanıklılığı Artırmak için Çok Sektörlü Yaklaşım” projesi kapsamında Kayseri’deki gıda üretim atölyemizde; Mardin ve Şanlıurfa’daki mevcut atölyelerimizde de olduğu gibi, ev sahibi ve mülteci topluluklardan kadınlarla hijyenik, yerli, doğal ve çevre dostu gıda üretimi üzerinde çalışıyoruz. Yerel ekonomiyi canlandırmak ve yerel gıdaların pazar arzını artırmak için yerel üreticilerle birlikte işbirliği kuruyor ve çevre dostu tedarik zincirleri oluşturmayı hedefliyoruz.

Mardin’deki “Bir Mutfak Hikayesi” projesi kapsamında, ham tarım ürünlerini doğal ve çevre dostu süreçlerle yüksek katma değerli ürünlere dönüştürerek yerel gıda üretimini ve tüketicilerin sağlıklı ve doğal gıdalara erişimini artırmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra özel sektör iş birliği ile çiftçilerin zararlı kimyasal gübre kullanımına son vermeleri için düşük maliyetli organik gübreler sağlıyoruz.

Kayseri, Mardin ve Şanlıurfa’daki gıda üretim atölyelerimizde geleneksel ve temiz gıda üretimine değer veriyoruz:

  • Gıda kurutma atölyelerimizde, sebze ve meyve kurutmak için güneş enerjisi ile çalışan, kapalı ünite hibrit kurutma fırınları kullarıyoruz.
  • Cam kavanozlar, ham kâğıttan yapılmış kutular gibi sürdürülebilir, biyo-bozunur ve çevre dostu ambalaj seçeneklerini tercih ediyoruz.
  • Gıda ürünlerimizin hiçbirinde kimyasal katkı maddeleri kullanmıyoruz.

Şimdi, daha sürdürülebilir ve temiz bir gelecek yaratmak için birlikte çalışmanın zamanı.

We Work Together to Create a More Sustainable Future

En son yazılarımıza göz atın!
Check out the latest articles!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: