Çorum’daki Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplumun Hassas Üyelerinin Direncinin Artırılması ve Barış İçinde Bir Arada Yaşamanın Teşvik Edilmesi, 2023-2024

Increasing Resilience of Refugees and Vulnerable Host Community Members and Fostering Peaceful Co-Existence in Çorum, 2023-2024

Türkçe

Türkiye, 2014’ten bu yana dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapıyor. Resmi rakamlar, geçici koruma altında 3.6 milyon Suriyeli ve uluslararası koruma altında 330.000’in üzerinde mülteci ve sığınmacı olduğunu gösteriyor.

Çorum’daki Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplumun Hassas Üyelerinin Direncinin Artırılması ve Barış İçinde Bir Arada Yaşamanın Teşvik Edilmesi” projesi, toplum temelli bir yaklaşımı benimseyen bir dizi sosyal uyum, yaygın eğitim ve koruma müdahaleleri aracılığıyla Çorum’daki mültecilerin ve hassas ev sahibi toplum üyelerinin dayanıklılığını artırmayı ve barış içinde birlikte yaşamalarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Proje 4.082 kişiye erişmeyi ve birincil hedef grup olarak Çorum’daki dezavantajlı ev sahibi üyeler ile başta Afganistan ve Irak uyruklu olmak üzere mültecilere ulaşmayı hedeflemektedir.

Proje kapsamında, haftalık ve aylık etkinlikler ve bireylerin fiziksel ve psikolojik bütünlüğünü sağlamak amacıyla düzenlenen rekreasyonal faaliyetlerin yanısıra kurulan toplum merkezinde atölye çalışmaları yürütülmektedir. Bu doğrultuda LEAP, aktif katılım yoluyla barış içinde yaşamalarını teşvik etmek üzere mülteci ve ev sahibi toplum üyelerini güvenli alanlarda bir araya getirmekte ve bu konuda olumlu yaklaşımları teşvik etmek adına odak grup tartışmaları yürütmektedir. Ayrıca, pozitif yönlü değişimin başlıca aktörleri olan gençlere yönelik yapılandırılmış sosyal uyum eğitimleri sağlamaktadır.

LEAP, proje kapsamında Çorum’da mültecilere yönelik Türkçe dil kursları da düzenlemektedir. Bu kursların, çeşitli ülkelerden gelen mültecilerin etkileşime girmesine ve sosyalleşmesine olanak tanıması, sosyal etkileşimi kolaylaştırması ve daha uyumlu bir toplumsal ortam sağlanmasına katkıda bulunması planlanmaktadır. Ayrıca bu kurslar aracılığıyla, mülteci katılımcıların Türkçe dil engelini aşmalarına, işgücü piyasası ile kamusal ve özel hizmetlere verimli bir şekilde erişme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olunması da öngörülmektedir.

Proje faaliyetleri kapsamında LEAP, mültecilerin koruma hizmetleri başta olmak üzere tüm hak ve hizmetlere erişimlerini kolaylaştırmak adına bilinçlendirme ve bilgilendirme oturumları yürütmektedir. Bu oturumlar ile cinsiyete dayalı şiddet, şikâyet mekanizmaları ve 6284 sayılı kanun, yönlendirme ve yardım hizmetleri ve tüm bu hizmetleri talep etme ve bunlara erişim sağlama konusunda mültecilerin ve hassas bireylerin bilgi ve kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. LEAP ayrıca ergenler, kadınlar ve erkeklere uygun olarak hazırlanmış cinsel sağlık ve üreme sağlığı oturumları da düzenlemektedir.

Erişim faaliyetleri aracılığıyla LEAP, hedef gruplar içerisinde koruma kaygısı olan kişileri belirlemekte ve değerlendirme sonucunda gerektiğinde psikolojik ilk yardım, kurum içi danışmanlık yönlendirmesi veya diğer hizmet sağlayıcılara yönlendirme dahil olmak üzere bireysel koruma desteği hizmeti sağlamaktadır. Proje ekibi, okul dışı kalmış çocukları belirleyerek, yönlendirme ve takip etme faaliyetleri ile “Okula Dönüş (Back to School)” kampanyasına da katkıda bulunmaktadır.

Proje kapsamında ihtiyaç sahiplerine, kadın hakları ve mülteci hakları konusunda hukuki danışmanlık ve bireysel ve/veya grup psikososyal destek sağlanmaktadır.

Bu proje, Avrupa Birliği’nin İnsani Yardım Kurumu (ECHO) ve Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ortak finansmanıyla; Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ortaklığında LEAP Türkiye tarafından 01.02.2023 ila 31.12.2024 tarihleri arasında yürütülmektedir.

English

Türkiye hosts the world’s largest refugee population since 2014. Official numbers suggest that there are 3.6 million Syrians under temporary protection and over 330,000 refugees and asylum seekers under international protection.

The “Increasing Resilience of Refugees and Vulnerable Host Community Members and Fostering Peaceful Co-Existence in Çorum” project aims to increase the resilience of refugees and vulnerable host community members and promote peaceful co-existence through a series of social cohesion, non-formal education, and protection interventions adopting a community-based approach. The project will reach 4,082 individuals and targets Syrians and non-Syrian refugees, primarily from Afghanistan and Iraq, including disadvantaged host community members in Çorum as the primary target groups.

To promote and foster peaceful co-existence through the active participation of communities, LEAP conducts structured social cohesion activities bringing refugee and host community members together in safe spaces and leading group discussions to reinforce positive messaging on the subject. The project plans to implement weekly and monthly events and recreational activities amongst the targeted groups and organise workshops in community centres. LEAP also delivers accelerated social cohesion training to young people, participating in community events as active agents for positive social change.

LEAP provides Turkish language learning courses to Syrians and refugees from other nationalities in Çorum. The classes allow refugees from various nationalities to interact and socialise. In addition to facilitating social interaction and allowing a more cohesive environment, the courses are expected to help refugee participants overcome the language barrier and promote their skills to access the labour market and public and private services efficiently. 

LEAP implements awareness-raising and information dissemination sessions to facilitate refugees’ access to protection, rights, and access to services. These activities aim to build refugees’ and vulnerable populations’ knowledge and capacity to identify, demand, and seek access to multiple services available, including referral and assistance for gender-based violence (GBV), GBV complaint mechanisms, and Law no. 6284, etc. LEAP also conducts sessions on Sexual and Reproductive Health tailored for adolescents, women, and men.

Through its outreach activities, LEAP applies rapid assessment to persons of concern, identifies persons with protection concerns, and provides individual protection assistance services, including providing psychological first aid, internal referrals to counselling, or external referrals to other service providers, as needed. Outreach teams also contribute to the “Back to School” campaign by identifying, referring, and following up with school-age children.

Individual and group psychosocial support is provided to participants throughout the project activities, in tandem with legal counselling on women’s and refugee rights for people of concern. 

Kalkınmada Lokal Eğitici Aktif Partnerlikler

LEAP, 2017 yılında Ankara’da Türk kanunlarına uygun olarak (kayıt numarası 06-127-065) kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir sivil toplum kuruluşudur. LEAP olarak, gençlerin ve kadınların kendilerini gerçekleştirmeleri, güçlenebilmeleri ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için durmadan çalışıyoruz.


Local, Educational, Active Partnerships in Development

LEAP is an independent, neutral, non-political, non-governmental, founded in 2017 in Ankara under Turkish law (registration number 06-127-065). As LEAP, we protect and build the resilience of young people and women by enabling them to leap forward and reach their full potential.

Bültenimize Abone Olun

Subscribe to Our Newsletter

COPYRIGHT © 2022
Kalkınmada Lokal Eğitici Aktif Partnerlikler
COPYRIGHT © 2022
Local, Educational, Active Partnerships in Development