Değerler

Core Values

LEAP olarak, hümanizme, tarafsızlığa ve eşit yaklaşıma dayanan insani değerlerimizi ve prensiplerimizi, tüm çalışmalarımızın en temel itici gücü olarak benimsiyoruz.

We are driven by the principles and humanitarian values of humanity, impartiality, and neutrality. We adopt the core values of :

Sadakat
Loyalty

Kişisel çıkarları ve yararcı bir yaklaşımı kabul etmeyen bir anlayışla, amacımıza her zaman sonsuz bir sadakatle ve adanmışlıkla yaklaşıyoruz.

We are committed to showing lasting support to our cause, transcending self-interest and opportunistic behavior.

Verimlilik
Efficiency

Programlarımızın etkili ve faydalı olabilmesi için kanıtlanmış yöntemleri kullanarak fikirlerimizi verimli bir şekilde eylemlere dönüştürüyoruz.

We translate ideas into actions efficiently, using an evidence-based approach to increase the effectiveness of our interventions.

Hesap Verebilirlik
Accountability

Hizmet sağladığımız insanlara, ev sahibi devlete, fon sağlayıcılarımıza ve partnerlerimize karşı şeffaf ve hesap verebilir bir yaklaşımı benimsiyoruz.

We are committed to safeguarding the values of transparency and accountability towards our donors, host government, partners, and the affected people we serve.

Katılımcılık ve Partnerlik
Participation and Collaboration

Birlikte daha iyi çalışıyoruz.

We work better together.

En son yazılarımıza göz atın!
Check out the latest articles!
COPYRIGHT © 2022
Kalkınmada Lokal Eğitici Aktif Partnerlikler
COPYRIGHT © 2022
Local, Educational, Active Partnerships in Development