Sosyal Uyum Aracı Olarak Türkçe ve İngilizce Dil Öğrenme Programı, 2021-22

Turkish and English Language Learning Program as a Social Cohesion Tool, 2021-2022

Türkçe

Dil Engelini Kaldırmak

Türkiye’deki geçici koruma ve uluslararası koruma altındaki topluluklar, barınma ve gıda güvensizliğinden, kendilerinin ve ailelerinin acil ihtiyaçlarını karşılamaya kadar birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır. Çalışmak için gerekli olan Türkçe dil becerilerinin eksikliği, geçici koruma altındaki Suriyelilerin dezavantajlarını aşabilmeleri için gelir getirici fırsatlara erişmelerine engel olmaktadır. Bu nedenle, Birleşmiş Milletler’in oluşturduğu Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı 2019-2020’de “Mesleki eğitim ve girişimcilik desteğinin Türkçe dil kursları gibi diğer kritik becerilere ilişkin eğitimlerle desteklenmesi” önerisiyle dil eğitimine vurgu yapmaktadır. Sınırlı dil yeterliliği; geçici koruma altındaki Suriyelilerin, haklarına dair bilgi ve farkındalık sahibi olmalarının ve eğitim, sağlık gibi birçok farklı alanda en çok ihtiyaç duydukları kamu hizmetlerine erişim sağlayabilmelerinin önündeki en büyük engellerden biridir. Bu sorun, sosyal hayata entegre olmakta daha fazla zorlanan geçici koruma altındaki Suriyeli kadınlar için özellikle önem arz etmektedir. Suriye krizine dair, özellikle kapasite geliştirme ve bilinçlendirme faaliyetleri, geçim destekleri ve/veya sosyal uyum programları alanlarında önemli derecede insani ve mali kaynak ayrılırken; dil engelini aşmaya yönelik çok az kaynak sağlanmıştır. İşgücü piyasasına erişimin geliştirilmesine dair çabalarla uyum içerisinde dil engelinin aşılmasına dair de çözümler geliştirilmesi, geçici koruma altındaki ve uluslararası koruma altındaki toplulukların sosyal entegrasyonu ve hizmetlere erişimi için büyük bir gerekliliktir.

Bu projemizin, dil eğitimi programları ile güven inşasını, değer paylaşımını ve sosyal entegrasyonu destekleyerek topluluklar arasındaki iletişimi kolaylaştırması ve sosyal uyumu artırması amaçlanmıştır. Buna ek olarak geçici koruma ve uluslararası koruma altındaki bireylerin, dil engeli sebebiyle başkalarına/çevirmene bağımlı kalmadan hayatlarını idame ettirebilmelerine destek olunması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda, sağlık veya eğitim gibi sosyal hizmetlerden veya hukuk hizmetlerinden zamanında ve verimli bir şekilde yararlanabileceklerdir.

Bu proje, Aralık 2022’ye kadar RET International (USTK) ve LEAP iş birliği ile Türkiye’de uygulanmaktadır.

English

Bridging the Language Barrier

Refugees in Türkiye face many challenges, from shelter to food, to providing for their families’ needs. The limited working knowledge of the Turkish language serves as an impediment to SuTPs accessing income generation opportunities to reduce their multidimensional vulnerabilities. Hence, 3RP 2019-2020 emphasized language training, with the plan recommending “complimenting vocational training and entrepreneurial support with training on other critical skills such as Turkish language courses.” Limited language proficiency also prevails against SuTPs knowing their rights and accessing much-needed public services in different fields, including education and health. Language is particularly a problem for female refugees who have trouble integrating more into social life. Despite the significant human and financial resources allocated in response to the Syrian crisis, specifically in the fields of capacity building, awareness-raising sessions, livelihood supports, and/or social cohesion programs, little have been dedicated to bridging the language barrier. Bridging the language barrier is necessary to ensure better refugee integration and service accessibility, in tandem with improving access to the labor market.

This project will enhance social cohesion by facilitating the communication between two communities by establishing trust, value sharing, and social integration, thanks to offering language learning programs. In addition to that, refugees will rely on others/translators for their daily tasks because of the language barrier. Through this program, refugees will be able to benefit from social services like health or education or legal services more timely and efficiently.

Projenin Etkisi
Project Impact

1424

Doğrudan Yararlanıcı

Direct Beneficiaries

12-45

Yaş Aralığında Türk ve Mülteci

(Iraklı, Suriyeli) Katılımcı Genç

Years Old Turkish & Refugees (Iraqi, Syrian)

Young People

4

Şehir:

Ankara, Mardin, Samsun, Şanlıurfa

Cities:

Ankara, Mardin, Samsun, Şanlıurfa

En son yazılarımıza göz atın!
Check out the latest articles!
Kalkınmada Lokal Eğitici Aktif Partnerlikler

LEAP, 2017 yılında Ankara’da Türk kanunlarına uygun olarak (kayıt numarası 06-127-065) kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir sivil toplum kuruluşudur. LEAP olarak, gençlerin ve kadınların kendilerini gerçekleştirmeleri, güçlenebilmeleri ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için durmadan çalışıyoruz.


Local, Educational, Active Partnerships in Development

LEAP is an independent, neutral, non-political, non-governmental, founded in 2017 in Ankara under Turkish law (registration number 06-127-065). As LEAP, we protect and build the resilience of young people and women by enabling them to leap forward and reach their full potential.

Bültenimize Abone Olun

Subscribe to Our Newsletter

COPYRIGHT © 2022
Kalkınmada Lokal Eğitici Aktif Partnerlikler
COPYRIGHT © 2022
Local, Educational, Active Partnerships in Development