Dijital Okuryazarlık ve Bilgisayar Eğitimi Yoluyla Gençlerin Güçlendirilmesi, 2018-19

Empowering the Youth through Digital Literacy and Computer Training, 2018-2019

Türkçe

Proje, öğrenme ve kapasite geliştirme fırsatlarına erişimi artırma yoluyla Suriye krizinden etkilenen dezavantajlı ergenlerin ve gençlerin refahını iyileştirmeyi amaçlamıştır. Proje, hedeflenen yararlanıcıların bilgi ve iletişim teknolojisi becerilerini desteklerken aynı zamanda;

  1. Özgüvenlerini geliştirmeye,
  2. Eğitim ve öğrenimlerini artırmaya,
  3. Sosyo-eğitimsel eşitsizliklerinin azaltılmasına,
  4. Gelir elde etme kapasitelerinin iyileştirilmesine yardımcı olacak şekilde tasalanmıştır.

Proje ile Şanlıurfa ve Mardin’de iki farklı konumda tam donanımlı bilgisayar laboratuvarları kurularak bilgisayar eğitimleri verildi. Microsoft’un “Mülteciler için Dijital Beceri Kaynakları” programına dayanan eğitimler; bilgisayar ve interneti güvenli ve etkili bir şekilde kullanma, Microsoft Office’i kullanma, dijital okuryazarlık, dijital sanat ve Microsoft’un istihdam edilebilirlik dijital setinin kullanımına odaklanan öğrenme modülleri ve içerikler ihtiva etmekteydi. Proje, Türkiye’deki ev sahibi topluluk ve geçici koruma altındaki topluluk için dijital boşlukları kapatmak adına önemli katkılar sundu.

Ekim 2018 ile Mayıs 2019 arasında hayata geçirilen bu proje, Microsoft tarafından finanse edildi.

English

The project aimed to improve the wellbeing of vulnerable adolescents and youth refugees affected by the Syrian crisis through access to learning and capacity-building opportunities. The project built the targeted beneficiaries’ information and communications technology skills in a way that is conducive to improve;

  1. Their self-esteem,
  2. Learning prospects,
  3. Reducing the socio-educational inequalities,
  4. Improving their income generation prospects.

The project provided computer training in two different localities in Şanlıurfa and Mardin, using fully equipped computer labs. The training was based on Microsoft’s Digital Skills Resources for Refugees, with learning modules and topics focusing on using the computer and the Internet safely and effectively and using Microsoft Office, digital literacy, digital art, and the use of Microsoft’s employability digital kit. The project contributed to the use of technology to bridge the digital gaps for both the host and refugee communities in Türkiye.

This project, implemented between October 2018 and May 2019, was funded by Microsoft and implemented in Türkiye.

En son yazılarımıza göz atın!
Check out the latest articles!
Kalkınmada Lokal Eğitici Aktif Partnerlikler

LEAP, 2017 yılında Ankara’da Türk kanunlarına uygun olarak (kayıt numarası 06-127-065) kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir sivil toplum kuruluşudur. LEAP olarak, gençlerin ve kadınların kendilerini gerçekleştirmeleri, güçlenebilmeleri ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için durmadan çalışıyoruz.


Local, Educational, Active Partnerships in Development

LEAP is an independent, neutral, non-political, non-governmental, founded in 2017 in Ankara under Turkish law (registration number 06-127-065). As LEAP, we protect and build the resilience of young people and women by enabling them to leap forward and reach their full potential.

Bültenimize Abone Olun

Subscribe to Our Newsletter

COPYRIGHT © 2022
Kalkınmada Lokal Eğitici Aktif Partnerlikler
COPYRIGHT © 2022
Local, Educational, Active Partnerships in Development