Mardin, Kilis ve Çorum’da Yerel Kadınların Sosyo-Ekonomik Güçlenmesi, 2018-20

Local Women’s Socio-Economic Empowerment in Mardin, Kilis and Çorum, 2018-2020

Türkçe

Kadınların Sosyo-Ekonomik Güçlenmesi Projesi, özellikle Mardin, Kilis ve Çorum olmak üzere yarı kentsel ve kırsal bölgelerde yaşayan yerel ve geçici koruma altındaki & uluslararası koruma altındaki kadınların ve ailelerinin ihtiyaçlarına aşağıdaki faaliyetlerle yanıt vermeyi amaçlamıştır:

  1. Kendi kendine yeterliliklerini artırarak,
  2. İstihdam edilebilirlik profillerini geliştirerek,
  3. Gelir elde edebilecekleri becerilerini geliştirerek

Bunun paralelinde, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında farkındalıklarını artırmayı da hedeflemiştir.

Uygun eğitim imkânlarına erişememiş olmaları ve/veya uygun profesyonel ve mesleki niteliklerinin olmaması, kadınların işgücü piyasasına katılımlarını kısıtlamaktadır. Bu açıdan, Kadınların Sosyo-Ekonomik Olarak Güçlenmesi Projesi, kadınlara mesleki beceri edindirme eğitimleri sunarak onların profesyonel profillerini geliştirmeyi amaçlamıştır. Doğal sabun yapımı, Doğal oyuncak bebek üretimi, ahşap baskı ve doğal boyama eğitimlerinin yanı sıra; proje katılımcısı kadınlara el yapımı ürünlerini pazarlayarak gelir elde etmeleri için küçük işletme kurmaları konusunda destek verilmiştir.

Mesleki eğitimin yanı sıra, küçük ve yerel işletmeler kurmakla ilgilenen kadınlara, sürdürülebilir pazar ağları kurma, markalaşma ve girişimcilik konularında da ileri teknik eğitimler de sağlanmıştır. Proje, istihdam edilebilirliklerini ve üretkenliklerini artıran ve onlara daha güvenli bir sosyal alan sağlayan destek mekanizmaları aracılığıyla kadınların kırılganlığını azaltmaya destek olmuştur.

Leap Natural

Yerel, geçici koruma altındaki & uluslararası koruma altındaki kadınların, mesleki eğitim atölyelerinde ürettikleri el yapımı ürünleri pazarlayabilmeleri ve sürdürülebilir gelir elde edebilmeleri amacıyla kendi küçük işletmeleri ve markaları olarak Leap Natural’ın kurulmasına destek olunmuştur.

Doğal Sabun Üretimi

Atölye aracılığıyla, Mardin’deki yerel kadınları, geçici koruma & uluslararası koruma altındaki kadınları ve ailelerini güçlendirmeye yönelik mesleki eğitimler sağlandı. Projenin kadın katılımcıları, mesleki eğitim aracılığıyla doğal ve yerel ham maddeler ile doğal sabun üretimi üzerine uzmanlaşmaya teşvik edildi. Katılımcıların uzmanlaşması ile formüller mükemmelleştirildi ve üretim yöntemleri yeniden gözden geçirildi. Bugün Leap Natural sabun atölyesi; oniki farklı standart sabun, özel günler için özel sabunlar, vücut peelingleri ve bakım yağları, el örgüsü banyo lifleri ve doğal bakım setleri gibi ürün çeşitlerini özel tasarım doğal ambalajlarda pazara sunmaktadır.

Doğal Oyuncak Bebek Yapımı Atölyesi

Kilis’teki yerel kadınlar ve geçici koruma & uluslararası koruma altındaki kadınlara 2018 yılında açılan “Doğal Oyuncak Bebek Atölyesi” ile doğal oyuncak bebek yapımı, dikiş ve nakış üzerine mesleki eğitimler sağlanmış ve aynı zamanda, Pazarlama, Girişimcilik, Ürün Tasarımı ve Finansal Okuryazarlık üzerine profesyonel eğitimler sunulmuştur. Özel bir eğitim sistemine dayanılarak tasarlanan ve üretilen doğal oyuncak bebekler ile çocukların fiziksel, bilişsel, duygusal, sosyal ve dil gelişimlerinin bütüncül olarak desteklenmesi amaçlanmıştır. Oyun, çocukların bu gelişim süreçlerini desteklemek ve yaratıcılıklarını geliştirmek açısından önemli bir role sahiptir. Çocuklar, dış dünyayı oyun aracılığıyla taklit ederler ve bu sayede dış dünyayı algılama ve anlama süreçleri sağlıklı bir şekilde desteklenir. El yapımı doğal LEAP bebekleri, çocuklara büyüme ve gelişim süreçlerinde iyi birer yol arkadaşı olabilmeleri amacıyla, doğal ve kaliteli ham maddelerden uzun ömürlü olarak üretilmektedir. Özel bir teknikle üretilen bebeklerin tasarımında, çocukların hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını desteklemek amacıyla yüz ifadeleri olabildiğince sade tutulmuştur.

Ahşap Baskı ve Doğal Boyama Atölyesi

Çorum’daki yerel kadınlar ve geçici koruma & uluslararası koruma altındaki kadınlara ahşap baskı ve doğal boyama üzerine mesleki eğitimler sağlanmıştır. Eğitim, doğal boya ve kök boya üretimi, renk teorisi ve renk çarkı, kumaş baskısı yöntemleri, dikiş ve nakış konularını kapsamaktadır. Tüm atölyeler aynı zamanda sosyal uyumu destekleyen bir mekanizmaya sahiptir. Atölye çalışmaları boyunca kadınlar, yaşam deneyimlerini ve kültürlerini paylaşma fırsatı bulmaktadır. Özellikle toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve sosyal uyum konusunda aldıkları farkındalık artırıcı eğitimler sonucunda, ortak deneyimleri ve sorunlarını paylaşma fırsatı bulan kadınların bir süre sonra ortak çözümler ürettikleri, birlik, beraberlik ve kız kardeşlik geliştirdikleri gözlemlenmektedir.

English

The socio-economic empowerment project addresses the needs of refugee and vulnerable local women and their families’ living in semi-urban and peripheral areas, in particular Mardin, Kilis, and Çorum, by;

  1. Strengthening their self-reliance,
  2. Building their employability profile and,
  3. Improving their income generation prospects.

It also addresses raising their awareness regarding gender-based violence & sexual and reproductive health matters.

Lacking proper training and qualifications limits the women’s chances to enter the labor market; in response, the Socio-Economic Empowerment project increased the women’s professional profiles by providing them with skills training. Workshops in handmade soap production; training on Waldorf Dolls making and natural dyeing and wood printing workshops were offered to local women, supporting them in setting up small businesses to sell their handmade products and generate income.

Besides vocational training, additional advanced technical training for women interested in setting up small local businesses was offered, providing them with knowledge on sustainable marketing networks and branding processes, and entrepreneurship. The project decreased women’s vulnerability through support mechanisms that would increase their employability and economic productivity and provide them with a more protective social environment.

Leap Natural

Workshops in (1) Handmade Soap Production; (2) Natural Dolls Making Workshop, (3) Natural Dyeing and Wood Printing Workshops are offered to local and refugee women, supporting them in setting up small businesses to sell their handmade products and generate sustainable income.

Handmade Soap Production

In 2018, the “Natural Dolls Making Workshop” started- a workshop in Kilis for Syrian refugees & local women to learn not only doll-making from sewing and embroidering, but also marketing, entrepreneurship, product design, and basic financial training. Natural dolls are produced using a methodical approach to arts education, advancing children’s social, emotional, physical, and mental development. The act of playing has a central role in developing children’s creativity. It is how children impersonate and understand the real world. Leap dolls are handmade with natural materials, with a basic structure, neutral facial expressions.

In Çorum, the Natural dyeing and block printing workshop is offered to women aged between 18 and 45, providing them with a safe space as part of LEAP’s inclusive approach, socializing, learning, and applying their skills. In the workshops, Iraqi and local women share their life experiences, increasing their awareness of gender-based violence matters, and promoting social cohesion. At the Natural dyeing and woodblock printing workshops, the women learn printing techniques and art fundamentals through color mixing, tracing, and fabric painting.

Fotoğraf Galerisi
Photo Gallery
Web Sayfasını Ziyaret Et
Visit the Website
Kalkınmada Lokal Eğitici Aktif Partnerlikler

LEAP, 2017 yılında Ankara’da Türk kanunlarına uygun olarak (kayıt numarası 06-127-065) kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir sivil toplum kuruluşudur. LEAP olarak, gençlerin ve kadınların kendilerini gerçekleştirmeleri, güçlenebilmeleri ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için durmadan çalışıyoruz.


Local, Educational, Active Partnerships in Development

LEAP is an independent, neutral, non-political, non-governmental, founded in 2017 in Ankara under Turkish law (registration number 06-127-065). As LEAP, we protect and build the resilience of young people and women by enabling them to leap forward and reach their full potential.

Bültenimize Abone Olun

Subscribe to Our Newsletter

COPYRIGHT © 2022
Kalkınmada Lokal Eğitici Aktif Partnerlikler
COPYRIGHT © 2022
Local, Educational, Active Partnerships in Development