2022 Yılında RET, Kayseri’de 4800’den Fazla Kişiye Ulaştı

In 2022, RET Reached More Than 4800 People Out in Kayseri

Sosyal Uyum Aracı Olarak RET’in Dil Öğrenme Programı

Bridging the Language Barrier in Turkiye

Uluslararası Göçmenler Gününde Anlamlı Sergi

Exhibition of RET’s Beneficiaries to Celebrate International Migrants Day 2022

En son yazılarımıza göz atın!
Check out the latest articles!

Leap Natural “New Year Shopping Fest & Fun” Etkinliğine Katıldı

2013 yılından bu yana düzenlenen “Yaratıcı Kadınlar Alışveriş Şenliği ve Sosyal Sorumluluk Projesi” bu yıl 17-18 Aralık tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Etkinliğe 100’den fazla kadın girişimci katıldı.

Bu yılki etkinliği kaçırdıysanız Leap Natural Instagram sayfası (@leapnatural) veya www.leapnatural.tr web sitesi üzerinden her zaman üretici kadınların el yapımı ürünlerini satın alabilirsiniz.

Leap Natural Attended “New Year Shopping Fest & Fun”

16 Günlük Aktivizm: Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete “Dur” De

RET International, yerel partneri LEAP Türkiye ile birlikte, Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı 16 Günlük Aktivizm kampanyası çerçevesinde mülteciler ve ev sahibi topluluklar arasında toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı farkındalığı artırmak için mevcut merkezlerinde çok sayıda etkinlik düzenledi.

RETin “Suriyeli Olmayan Mülteciler ve Savunmasız Ev Sahibi Topluluklar Arasında Dayanıklılığı Artırmak için Çok Sektörlü Yaklaşım” projesi kapsamında Kayseri’de açmış olduğu “Benim Hayatım Toplum Merkezi”nde, şiddet vakalarında önleme, müdahale ve yönlendirme dahil olmak üzere TCDŞ’ye karşı farkındalık artırma oturumu düzenledi. Oturumda kadın hakları, boşanma ve velayet konularında hukuki bilgilendirme de yapıldı.

Kayseri Benim Hayatım Toplum Merkezinde yapılan bir diğer etkinlik ise cinsel sağlık ve üreme sağlığı üzerine idi. Düzenlenen eğitimde katılımcılara üreme sağlığı konusunda eğitim verildi.

Bir diğer etkinlikte ise RETLEAP Türkiye ile ortaklaşa kadın hakları, hak ve hizmetlere erişim ve kadınların güçlendirilmesi konularını ele alan bir farkındalık artırma etkinliği düzenledi.

RET International, LEAP Türkiye partnerliğinde 16 Günlük Aktivizm kampanyası çerçevesinde “Sosyal Uyum Aracı Olarak Türkçe ve İngilizce Dil Öğrenme Programı” kapsamında açmış olduğu dil sınıflarında da çok sayıda etkinlik düzenledi.

Şanlıurfa’da yapılan farkındalık artırma etkinliğine kadın ve erkek katılımcılara; fiziksel şiddet, sözlü şiddet, psikolojik şiddet, cinsel şiddet, sosyoekonomik şiddet, aile içi şiddet ve taciz dahil olmak üzere farklı toplumsal cinsiyete dayalı şiddet türleri, mücadele etme ve önleme yolları konularında bir eğitim verildi.

Mardin dil eğitim sınıflarında ev sahibi ve mülteci topluluklardan gelen katılımcıları, “Kadına Yönelik Şiddete Her Dilde HAYIR Deyin” başlıklı bir etkinlik gerçekleştirdi.

RET, Samsun’da toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı farkındalığı artırmak adına Türkçe Dil Sınıfı katılımcıları ile bir resim etkinliği düzenledi. Birçok dilde “Kadına Yönelik Şiddete HAYIR Deyin” sloganını kullanarak birbirinden farklı çizimler yaptılar.

RET‘in Samsun İngilizce Dil Sınıfı’nın genç katılımcıları, her kadının ulaşabileceği potansiyele vurgu yapmak adına tarih boyunca başarılı olmuş ve öncülük etmiş kadınlardan oluşan bir görsel pano hazırladı.

Mardin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) “Kadın Girişimciler Kurulu” Başkanı Deniz Hitay, başarılı girişimcilik öyküsünü faydalanıcı kadınlarla paylaşmak için “Bir Mutfak Hikayesi” projesi kapsamında Mardin’in Savur ilçesinde kurulan “Gıda Üretim Atölyesi”ni ziyaret etti. Bir kadın olarak girişimcilik yolculuğunda karşılaştığı zorlukları, engelleri ve bunları nasıl aştığına dair tecrübelerini yararlanıcı kadınlarla paylaştı.

16 Days of Activism: Say “NO” to Gender-Based Violence

En son yazılarımıza göz atın!
Check out the latest articles!

Şanlıurfa’da Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Eğitimi

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı 16 Günlük Aktivizm Kampanyası kapsamında RET International, LEAP Türkiye partnerliğinde, “Sosyal Uyum Aracı Olarak Türkçe ve İngilizce Dil Öğrenme Programı” projesi Şanlıurfa Türkçe dil sınıfı faydalanıcılarına toplumsal cinsiyete dayalı şiddet üzerine eğitim verdi. Eğitimin temel amacı; fiziksel şiddet, sözlü şiddet, psikolojik şiddet, cinsel şiddet, sosyoekonomik şiddet, aile içi şiddet, taciz ve şiddetin hafifletilme yolları dahil olmak üzere farklı toplumsal cinsiyete dayalı şiddet türleri ve bunlarla mücadele etmek üzerine kadın ve erkek yararlanıcılar arasında farkındalık artırmaktır.

Training on Gender-Based Violence in Şanlıurfa

Kayseri’de Girişimcilik Semineri

RET’in Kayseri’de düzenlediği “Girişimcilik Semineri”ne hem yerli hem de mülteci topluluklardan 32 kişi katıldı.

Ankara Birleşik Krallık Büyükelçiliği (@UKinTurkiye) tarafından fonlanan; RET International tarafından yürütülen “Suriyeli Olmayan Mülteciler ve Savunmasız Ev Sahibi Topluluklar Arasında Dayanıklılığı Artırmak için Çok Sektörlü Yaklaşım Projesi” Kayseri’de yaşayan kadınların güçlenmesini ve sosyal uyumun desteklenmesini amaçlamaktadır.

RET’in “Kayseri Hayatım Toplum Merkezi” bünyesinde 2 farklı mesleki ve teknik atölyesi bulunmakta: biri dikiş nakış, ikincisi ise gıda üretimi üzerine. Tekstil atölyesine katılım sağlayan kadınlar gerekli mesleki ve teknik eğitimlerin ardından atölyede çalışmaya ve üretimlerine devam etmektedir.  yapmaya başlad

Gıda üretim atölyesi katılımcılarına, profesyonel gıda üretimi eğitimlerinin yanı sıra, hijyen, sanitasyon, iş sağlığı, güvenlik ve ekipman kullanımı konularında teknik eğitimler sağlandı. Her iki atölyede üretilen ürünler Leap Natural’ın Instagram hesabında ve websitesinde (www.leapnatural.com) online olarak satışa sunulmaktadır.

Bu süreçte mesleki ve teknik eğitimler büyük önem arz ediyor olsa da, katılımcılara farklı konu ve uzmanlık alanlarında destekleyici eğitimler de sağlanmaktadır.

RET, Kayseri’deki kadınların pazarlama, girişimcilik, iş planı geliştirme, marka ve marka bilinci, iş modelleri, kooperatifler ve dernekler, fiyatlandırma, müşteri ilişkileri ve kapsayıcı iş ortamı alanlarda desteklenmeleri adına “Girişimcilik Semineri” düzenledi.

Entrepreneurship Seminar in Kayseri

In the “Food Production Atelier,” RET provided technical and vocational training on food production, hygiene, sanitation, occupational health, safety and equipment use, etc. The participating women currently produce dumplings, including vegan dumplings. The products are being sold to the local and national markets in Turkiye under the Leap Natural brand.

Besides improving women’s technical skills in Kayseri, RET is also supporting women from the refugees and local communities in Kayseri with soft skills training such as #marketing, #entrepreneurship, #BusinessPlanDevelopment, #Brand and #BrandAwareness, #Cooperatives, and #Associations, pricing, #CustomerRelationship, and #InclusiveWorkEnvironment.

En son yazılarımıza göz atın!
Check out the latest articles!

“Türkçe Konuşabilmek Beni Mutlu Ediyor”

RET’in Kayseri Benim Hayatım Toplum Merkezi’nin Türkçe Dil sınıfına katılan N.C.: “Oturduğumuz mahallede çoğunlukla diğer milletlerden mülteciler var ama onlarla herhangi bir iletişimimiz yok. Her gün Benim Hayatım Toplum Merkezi’ndeki Türkçe Kurslarına katılıp eve dönüyorum. Sıfırdan bir dil öğrenmek her ne kadar zor olsa da yeni kelimeler öğrenmekten, daha da önemlisi merkezdeki insanlarla sosyalleşmekten mutluyum. Günde bir kelime bile öğrenmek benim için bir başarı göstergesidir. Artık ekmek almaya gittiğimde ya da gündelik konuşmalarda “Güle güle” gibi temel Türkçe tabirleri kullanabiliyorum. İnsanlarla Türkçe konuşabilmek beni mutlu ediyor.” dedi.

“Being able to speak Turkish makes me happy!”

Through the Turkish Language Courses, the participants, mainly from Afghanistan and Iran, have improved their communication skills in the social sphere. “In the neighbourhood where we live, there are mostly refugees from other nationalities, but we are not in touch with them. Daily, I participate in the “Turkish Language Courses” at the Kayseri “My Life Community Centre” and return home. Even though learning a new language is difficult, I am happy to learn new words, more importantly, socialize with the people at the center. If I learn one new word, I see it as an achievement. I can now use my words to buy a “loaf of bread” or say “Goodbye” to people in Turkish. Being able to speak Turkish makes me happy. Shared NC, participant at the center.

En son yazılarımıza göz atın!
Check out the latest articles!

Daha Sürdürülebilir Bir Gelecek için Birlikte Çalışıyoruz

LEAP olarak Türkiye’deki faaliyetlerimizde,  RET International partnerliğinde, daha iyi üretim, beslenme, çevre ve yaşam için daha verimli, kapsayıcı ve sürdürülebilir tarımsal gıda sistemlerine dönüşümü destekleme konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz.

LEAP olarak temel hedeflerimizden biri yerli tarımsal üretimi desteklemek, yerel ekonomiyi canlandırmak, çiftçilerin uyum kapasitesini geliştirmek ve istihdam ve gelir getirici fırsatlar yaratmaktır. Bu kapsamda Türkiye’deki kamu ve özel sektör kurumlarıyla iş birliği gerçekleştiriyor; iklim değişikliği ve gıda güvenliği konusunda farkındalık yaratmak için projeler geliştiriyoruz.

“Suriyeli Olmayan Mülteciler ve Savunmasız Ev Sahibi Topluluklar Arasında Dayanıklılığı Artırmak için Çok Sektörlü Yaklaşım” projesi kapsamında Kayseri’deki gıda üretim atölyemizde; Mardin ve Şanlıurfa’daki mevcut atölyelerimizde de olduğu gibi, ev sahibi ve mülteci topluluklardan kadınlarla hijyenik, yerli, doğal ve çevre dostu gıda üretimi üzerinde çalışıyoruz. Yerel ekonomiyi canlandırmak ve yerel gıdaların pazar arzını artırmak için yerel üreticilerle birlikte işbirliği kuruyor ve çevre dostu tedarik zincirleri oluşturmayı hedefliyoruz.

Mardin’deki “Bir Mutfak Hikayesi” projesi kapsamında, ham tarım ürünlerini doğal ve çevre dostu süreçlerle yüksek katma değerli ürünlere dönüştürerek yerel gıda üretimini ve tüketicilerin sağlıklı ve doğal gıdalara erişimini artırmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra özel sektör iş birliği ile çiftçilerin zararlı kimyasal gübre kullanımına son vermeleri için düşük maliyetli organik gübreler sağlıyoruz.

Kayseri, Mardin ve Şanlıurfa’daki gıda üretim atölyelerimizde geleneksel ve temiz gıda üretimine değer veriyoruz:

 • Gıda kurutma atölyelerimizde, sebze ve meyve kurutmak için güneş enerjisi ile çalışan, kapalı ünite hibrit kurutma fırınları kullarıyoruz.
 • Cam kavanozlar, ham kâğıttan yapılmış kutular gibi sürdürülebilir, biyo-bozunur ve çevre dostu ambalaj seçeneklerini tercih ediyoruz.
 • Gıda ürünlerimizin hiçbirinde kimyasal katkı maddeleri kullanmıyoruz.

Şimdi, daha sürdürülebilir ve temiz bir gelecek yaratmak için birlikte çalışmanın zamanı.

We Work Together to Create a More Sustainable Future

En son yazılarımıza göz atın!
Check out the latest articles!

Semt Pazarına Hoş Geldiniz!

Yerel semt pazarlarında alışveriş yapmak, kültürümüzün ve Türkiye’deki günlük ekonomik aktivitelerin ve sosyal etkileşimin temel bir parçasıdır. Bu pazarlar, gündelik alışveriş ve sosyalleşme için mükemmel yerlerdir. Türkiye’nin her yerinde belirli semtlerde ve belirli günlerde birçok farklı semt pazarı kurulmaktadır ve bu sayede düzenli olarak pazara alışveriş yapmaya giden kişiler, hem satıcılar hem de bölgedeki halk ile sosyal ilişkiler kurmaktadır. İnsanların pazarlarda birbirleriyle gündelik konularda sohbet etmektedir.

RET International tarafından uygulanan; Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği tarafından fonlanan “Suriyeli Olmayan Mülteciler ve Dezavantajlı Ev Sahibi Topluluklar Arasında Dayanıklılığı Artırmak için Çok Sektörlü Yaklaşım” projesi ile Kayseri “Benim Hayatım Toplum Merkezi”nde Türkçe Dil Eğitimi kursları verilmektedir. Bu kursların temel amacı, Kayseri’de yaşayan mültecilerin –özellikle kadınların- toplumsal alana daha hızlı uyum sağlaması ve bu amaçla Türkçeyi verimli bir şekilde öğrenmelerini desteklemektir.

Semt pazarları Türkiye’de insanların sosyalleştiği başlıca yerlerden biri olduğu için RET olarak, Kayseri’de verdiğimiz Türkçe Dil Kursu’nda sembolik bir semt pazarı kurduk. Dersin teması “alışveriş” idi. Kurs süresince faydalanıcılar, Türkiye’deki semt pazarlarındaki alışveriş deneyimini sembolik olarak tecrübe ederek Türkçe dil becerilerini geliştirdiler. Türkiye’de alışveriş yaparken en çok ihtiyaç duyulan Türkçe kelime ve deyimleri öğrendiler.

 • İyi günler.
 • Bu ne kadar?
 • Bu çok pahalı?
 • Hayırlı işler dilerim.
 • 1 kilo domates alabilir miyim?
 • Yarım kilo portakal kaç Lira?

Welcome to the Local Bazaar!

 • Have a good day
 • How much is this?
 • This is too expensive.
 • I wish you good luck
 • Can I buy 1 kg of tomato?
 • How much Turkish Lira is half a kg of orange?
En son yazılarımıza göz atın!
Check out the latest articles!

LEAP’in Dil Öğrenimi Alanındaki Faaliyetleri

LEAP olarak “Sosyal Uyum Aracı Olarak Türkçe ve İngilizce Dil Öğrenme Programı” projesi kapsamında Samsun, Ankara, Mardin ve Şanlıurfa’daki yerel ve de mülteci topluluklardan kadın, genç ve çocuklara yönelik Türkçe ve İngilizce Dil Eğitimleri vermeye devam ediyoruz.

RET International partnerliğinde; yerel kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının da işbirliği ile hayata geçirdiğimiz dil eğitimi programları ile her iki topluluk arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek ve bu sayede sağlıklı bir sosyal uyum sürecini desteklemek projemizin temel hedefidir.

Proje ile Türkiye’de yaşayan gençlerin İngilizce ve Türkçe dil becerilerini geliştirmelerini sağlamak ve bu sayede istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlıyor; verdiğimiz dil eğitimlerinde LIELA’nın yenilikçi ve eğlenceli metot ve yöntemlerini kullanıyoruz.

Samsun’daki yerel partnerlerimizden biri olan bir lisede İngilizce Dil Kurslarına katılan gençlerden biri, “İngilizce’yi oyun oynayarak öğrenmekten çok keyif alıyorum. Bu sayede öğrendiğimiz yeni kelimeleri aklımızda daha iyi tutabiliyor, daha kolay öğreniyoruz. Öğretmenimiz sınıf içerisinde bizlere özgürce hareket etme fırsatı sunuyor. LEAP’in dil kurslarındayken kendimi mutlu ve başarılı hissediyorum”

Okul müdürü ise, LEAP’in dil eğitim yöntemlerinin ilham verici ve etkili olduğunu belirtti. “Dersler sırasında öğretmenin proaktif yaklaşımları ve etkili iletişimi, öğrencilerle arasındaki bağı güçlendiriyor. Öğrencilerin öğretmenlerine güven duymalarını sağlıyor ve aynı zamanda daha rahat geri bildirimde bulunmalarına yardımcı oluyor. Tabi bu şekilde başarı da artıyor. Emekleriniz için teşekkür ederiz.”

LEAP’s Actions in Language Training

Kayseri’de Farkındalık Artıma Oturumları

RET International tarafından uygulanan; Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği tarafından fonlanan “Suriyeli Olmayan Mülteciler ve Dezavantajlı Ev Sahibi Topluluklar Arasında Dayanıklılığı Artırmak için Çok Sektörlü Yaklaşım” projesi, Kayseri’deki yerli ve mülteci topluluklardan kadınları desteklemeye devam etmektedir. Proje kapsamında sosyal uyum, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, cinsel ve üreme sağlığı konularında farkındalık artırma oturumları düzenlenmektedir.

Toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen farkındalık artırma oturumları ile ise 417; cinsel sağlık ve üreme sağlığı oturumları ile de 1220 kadına ulaşılmıştır.

Awareness-Raising Sessions in Kayseri

En son yazılarımıza göz atın!
Check out the latest articles!

El Ele Vererek Hayata Tutunmak: Aya’nın Öyküsü

LEAP olarak kadınların güçlenebilmeleri ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için çalışıyor; mesleki ve teknik beceriler kazanıp işgücü piyasasına katılabilmeleri için projeler üretiyoruz.

Bugün, kadınların sosyo-ekonomik açıdan güçlenmesi kapsamında RET ve LEAP işbirliği ile Kilis’te kurduğumuz “Doğal Oyuncak Bebek Yapım Atölyesi”nin katılımcılarından “Aya”ya kulak vereceğiz.

4 yıldır Kilis “Doğal Oyuncak Bebek Yapım Atölyesi”nde çalışan “Aya”nın bu yıl bir bebeği daha oldu. Bebeğini atölyedeki ​​​​​​​çalışma arkadaşlarının desteği ile birlikte büyüten “Aya”, şunları da ekledi:

“Bu yıl bir evladım daha oldu. Bir bakıcı tutma veya onu kreşe yazdırma imkanım yoktu. Ama buradaki arkadaşlarımla, “Hallederiz!” dedik. Bebeğim 3 aylıkken onu da yanıma alarak atölyeye döndüm. Çocuğumun ismi, “Sevilen” anlamına geliyor. Öyle de oldu. Bu atölyede 20 tane teyzesi oldu. Şimdi, atölyede bir sesiyle, minicik bir ağlaması ile herkes ayağa kalkıyor. Tüm arkadaşlarım çok yardımcı oluyor, bu sayede devam edebiliyorum.

Dönüp 2011’deki Eye’ye bakınca, onun eğitimine devam etmenin, hayallerini gerçekleştirmenin mümkün olmadığını düşünen bir kadın olduğunu görüyorum. Ancak 2022’deki Aya olarak “Ama mümkünmüş!” diyorum.”

Peer Support is Key:
“Aya’s” Story

En son yazılarımıza göz atın!
Check out the latest articles!

“Bir Mutfak Hikayesi” Projesi ile Daha Güçlü Kadınlar

“LEAP Kadın Girişimi ve Üretim İşletme Kooperatifi” teknik ve mesleki eğitimler aracılığıyla kalkınma projelerine devam ediyor. “Bir Mutfak Hikayesi” projesi kapsamında Mardin’de açılan atölyenin ilk grubu üretime başladı.

Empowered Women with
“A Kitchen Story” Project

To empower women through technical and vocational training and soft skills training, the “Leap Women’s Initiative, Production, and Business-Cooperative” reached the first group of 20 women, out of 60 targeted, from Mardin, Turkiye within the “Kitchen Story” project.

En son yazılarımıza göz atın!
Check out the latest articles!

Kayseri Benim Hayatım Toplum Merkezi İlk Mezunlarını Verdi

Haber Galerisi

First Graduates of Kayseri My Life Community Center

Post Gallery

En son yazılarımıza göz atın!
Check out the latest articles!

Leap Natural’dan Yeni Bir İşbirliği Daha

Kadınların Sosyo-Ekonomik Güçlenmesi Programı kapsamında, LEAP Kadın Kooperatifi ve Leap Natural markası kurulduğu günden bu yana binlerce insana ulaşmış; sınırları Türkiye’yi aşmış bulunmaktadır.

Bugüne kadar birçok ulusal ve uluslararası marka ile işbirliği geliştiren Leap Natural, Yayla Agro Gıda ile yeni bir işbirliğine daha imza attı.

Yayla Agro Gıda, 25. kuruluş yıl dönümüne yönelik başlattığı “Üreten Kadına Destek” Projesi ile kadınların sürdürülebilir gelir elde edebilmelerine katkıda bulunmayı ve de kurdukları işletmelerin sürdürülebilirliğine destek olmayı amaçlamaktadır. Bu proje aracılığıyla kurulan işbirliği ile Leap Natural’in Mardin atölyesinde üretilen el emeği Amerikan Servisler, Yayla Agro Gıda’nın müşterilerinin beğenisine sunulmaya başlandı.

Haber Galerisi

Another New Collaboration from Leap Natural

Within the Women’s Socio-Economic Empowerment Program framework, the LEAP Women’s Cooperative and the Leap Natural brand have reached thousands of people in Turkiye and worldwide with their natural products.

Leap Natural developed partnerships with numerous national and international cooperation and has recently signed a new collaboration with “Yayla Agro Gıda

Yayla Agro Gıda” aims to contribute to the sustainable income of women and to support the sustainability of the businesses they have established under the “Support to Productive Women” initiative. Through this partnership, handcrafted table mats produced in Leap Natural’s Mardin atelier will be supplied to Yayla Agro Gıda’s customers.

Post Gallery

En son yazılarımıza göz atın!
Check out the latest articles!

Mesleki Atölyelerimiz Faaliyette

RET International tarafından yürütülmekte olan ve  Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği (@UKinTurkiye) tarafından fonlanan Suriyeli Olmayan Mülteciler ve Savunmasız Ev Sahibi Topluluklar Arasında Dayanıklılığı Artırmak için Çok Sektörlü Yaklaşım (Multi-sectoral Approach for Fostering Resilience among non-Syrian Refugee and Vulnerable Host Communities) projesi kapsamında açılışı yapılan Kayseri Benim Hayatım Merkezi faaliyetlerine devam ediyor.

Kayseri’de yaşayan kadınların mesleki alanında uzmanlaşabileceği ve de sürdürülebilir gelir elde edebileceği Kayseri Benim Hayatım Merkezi Dikiş Nakış Atölyesi açıldı. Her yaştan Iraklı, Afgan, Suriyeli ve yerel halktan kadının katılım gösterdiği atölyede, tasarım tekstil ürünlerinin üretimine başlandı. Katılımcı kadınlar mesleki becerilerini geliştirirken; birlikte çalışma ve birlikte üretme becerilerini de geliştirmekte.

Merkezin mesleki eğitim atölyelerinin ikincisi olan gıda üretim atölyesinin kurulumu da Ağustos ayı itibariyle tamamlandı. Katılımcılara; hijyen ve sanitasyon, iş sağlığı, güvenliği ve ekipman kullanımı ve de gıda hijyeni gibi konularda profesyonel eğitimler sağlanmaktadır.

Kayseri My Life Community Center Vocational Ateliers are in Action!

A “Sewing and Embroidery Atelier” was opened in the center targeting Iraqi, Afghan, Syrian, and local women of different ages living in Kayseri. The production of designed textile products has already started where professional skills training has been provided to strengthen the women’s skills. The women are working together to earn a sustainable income.

A second vocational atelier for” Food Production” will be inaugurated end of August. RET will provide the participants professional training on hygiene and sanitation, occupational health, safety and equipment use, and food preparation and hygiene.

En son yazılarımıza göz atın!
Check out the latest articles!

Uluslararası Gençlik Günü: LEAP’in Gençlik Alanındaki Faaliyetleri

Her yıl 12 Ağustos’ta kutlanan Uluslararası Gençlik Günü (İYD), Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hem günümüz gençliğinin karşı karşıya olduğu sorunlar hakkında farkındalık yaratmak hem de onların başarılarını ve potansiyellerini kutlamak için belirlenmiş bir farkındalık artırma günüdür. Uluslararası Gençlik Günü’nün 2022 yılı teması “Nesiller arası dayanışma: her yaş için bir dünya yaratmak (Intergenerational solidarity: creating a world for all ages)” olarak belirlendi. Bu sayede, 2030 yılına kadar 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinin tümüne ulaşmak için her nesilden insanın harekete geçmesi gerektiği mesajı iletilmek isteniyor.

Ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkedeki gençler işsizlik, eğitim hizmetlerine erişememe ve psikolojik sorunlar gibi sorunlar yaşıyor. LEAP olarak 2017’den bu yana, faaliyetlerimizin odağındaki 3 gruptan biri olan gençlerin güçlenmesi, eğitimin önündeki engelleri aşmaları ve yarının problem çözücüleri olmaları adına birçok proje ve faaliyet yürütmekteyiz. İnanıyoruz ki gençlerin güçlenmesi, yeteneklerinin geliştirilmesi ve yaratıcılıklarının desteklenmesi sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmamız adına büyük önem taşımaktadır.

Dil Engelinin Aşılması ve Sosyal Uyum

Projelerimiz arıcılığıyla Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Ankara ve Kayseri’de yaşayan her yaştan Türkiye vatandaşı ve yabancı uyruklu gence Türkçe ve İngilizce dil eğitimleri sağlamaktayız. Bu eğitimlerin temel amacı yerel halktan gençler ile geçici koruma ve uluslararası koruma altındaki gençlerin dil engelini aşmalarına destek olurken; yaratıcı ve özgün eğitim metotları ile gençlerin kaynaşmalarına destek olarak sosyal uyuma katkı sağlamaktır.

Müzik ve Sanat Faaliyetleri

Mardin’deki gençleri, müzik ve dans eğitimleri aracılığıyla kültürel çeşitlilikleri ve sosyal uyumu kutlayarak güçlendirmek ve kamusal alana katılımlarını desteklemek adına kurulan ve aktif olarak çalışmalarına devam eden LEAP Gösteri Sanatları Merkezi, gençlere yönelik müzik ve dans eğitimleri vermektedir. Konservatuarların müzik bölümlerine hazırlanmakta olan gençlere de profesyonel eğitmenlerce verilen müzik eğitimleri sayesinde gençlerin sanat alanında uzmanlaşmalarına destek olunmakta ve istihdam edilebilirlikleri artırılmaktadır.

LEAP olarak gençlerin, kadınların ve çocukların potansiyellerini, özgüvenlerini ve becerilerini geliştirerek daha eşitlikçi, adil ve kapsayıcı bir dünya hayali için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

#YouthDay2022

International Youth Day: LEAP’s Activities in the Field of Youth

The International Youth Day (IYD), celebrated yearly on August 12, marks the achievements and potential of young people worldwide. The theme of International Youth Day for the year 2022 is ‘Intergenerational solidarity: creating a world for all ages and spreading the message that all generations need to take action to achieve all 17 Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030.

Young people face multiple adversities, including unemployment, inability to access educational services, and psychological problems. Since 2017, LEAP in Turkiye has implemented projects and activities centered on young people. LEAP empowers young people to overcome barriers and become positive actors of change in their communities. We believe empowering young people, developing their talents, and supporting their creativity are crucial to creating a better future.

Overcoming the Language Barrier and Social Cohesion

Through our projects, we provide Turkish and English language courses to young Turkish citizens and foreign nationals living in Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Ankara, and Kayseri. The primary purpose of this training is to support young people from the local community and youth under temporary protection and international protection to overcome the language barrier; to contribute to social cohesion band facilitating integration.

Music and Art

The LEAP Performing Arts Center were established to strengthen the youth in Mardin and promote cultural diversity and social cohesion through music and dance training.

#YouthDay2022

En son yazılarımıza göz atın!
Check out the latest articles!