Kadının Sosyo-Ekonomik Güçlenmesi ve Sosyal Becerilerinin Geliştirilmesi yoluyla Sosyal Uyum ve Gençlik Güçlendirme, 2023

Local Women’s Socio-Economic Empowerment and Social Skills Development for Social Cohesion and Youth Empowerment, 2023

Türkçe

Türkiye’nin güneydoğusunda bulunan Şanlıurfa, Kilis ve Mardin illeri, Suriye sınırını geçen Suriyeli mülteciler için bir geçiş yoludur. Kilis, toplam nüfusa kıyasla en yüksek mülteci nüfus yoğunluğuna sahiptir; en yüksek mülteci yoğunluğu olan ilk 10 il arasında Şanlıurfa 4. ve Mardin ise 7. sırada yer almaktadır.

Şanlıurfa, Mardin ve Kilis’te yaşayan mülteci ve ev sahibi topluluklar arasındaki kültürel yakınlığa rağmen, demografik değişim her iki toplumun da yaşam koşullarında değişikliklere sebep olarak toplumsal gerilim risklerini artırmaktadır. Bölgede yaşayan kadınlar, geleneksel toplumsal cinsiyet normlarının neden olduğu engeller ve sınırlı eğitim ve çalışma fırsatlarının neden olduğu mesleki beceri eksiklikleriyle mücadele etmektedir. Bu durum mülteci kadınlar için, dil engeli, travma, savaş ve yerinden edilme nedeniyle daha da kötüleşmektedir.

Mesleki ve Teknik Eğitim Faaliyetleri (TVET)

“Kadının Sosyo-Ekonomik Güçlenmesi ve Sosyal Becerilerinin Geliştirilmesi yoluyla Sosyal Uyum ve Gençlik Güçlendirme” projesi, Şanlıurfa, Mardin ve Kilis’teki 16-55 yaşları arasındaki kırılgan mülteci ve ev sahibi topluluk kadınlarının, gelir elde etmelerini sağlayacak mesleki becerilerini geliştirerek güçlenmelerine destek olmayı amaçlamaktadır. RET, katılımcı kadınlara yönelik doğal sabun yapımı (Mardin), doğal oyuncak bebek yapımı (Kilis), ahşap baskı ve doğal boyama (Mardin) ve yöresel gıda üretimi (Şanlıurfa) alanlarında mesleki ve teknik eğitimler sağlamaktadır. Bir yandan mesleki beceriler kazanan kadınlar, diğer yandan atölyelerde ürettikleri ürünlerin Leap Natural markası altında satışından elde edilen kazançtan gelir elde etmektedir.

Katılımcı kadınlar, proje kapsamında düzenlenen toplumsal cinsiyete dayalı şiddet (GBV) ve cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS) oturumları ile de farkındalık kazanmaktadır.

Gençlerin Güçlenmesi

Projenin ikinci amacı ise Mardin’deki kırılgan mülteci ve ev sahibi topluluklardan 12-25 yaş arası gençlerin; sosyal uyum alanında bilinçlendirme oturumları, iletişim becerileri atölyeleri ve müzik kursları aracılığıyla güçlenmelerine destek olmaktır. Gençlerin müzikal ve sanatsal faaliyetlere katılımı ve iletişim becerilerinin gelişmesi yoluyla, ev sahibi ve mülteci topluluklardan ergen ve gençler arasındaki sosyal uyumun arttırılması hedeflenmektedir.

Bu proje, Ocak 2023 ile Aralık 2023 tarihleri arasında RET International ve LEAP iş birliği ile Türkiye’de uygulanacaktır.

English

The Turkish provinces Şanlıurfa, Kilis, and Mardin, in southeast Turkiye, present a transit route for the Syrian refugees crossing the Syrian borders. Kilis hosts the highest concentration of refugee population compared to the total population. At the same time, Şanlıurfa is ranked 4th, and Mardin is ranked 7th among the top 10 provinces hosting the highest number of refugee concentrations. 

Despite the cultural proximity between the refugee and host communities living in Şanlıurfa, Mardin, and Kilis, the demographic change has worsened both communities’ living conditions, increasing the risks for social tension. The women in these regions from the host and refugee communities struggle with barriers caused by traditional gender norms and lack of skills exacerbated by their limited education and livelihood opportunities. The situation is worse for refugee women, heightened by the language barrier, trauma, and losses caused by war and displacement. 

Technical and Vocational Education and Training (TVET)

The “Local Women’s Socio-Economic Empowerment and Social Skills Development for Social Cohesion and Youth Empowerment” project aims to support the empowerment of vulnerable refugee and local women aged 16-55 years by building their professional skills, which would allow them to generate income in the affected regions Şanlıurfa, Mardin, and Kilis. RET will deliver technical and vocational education and training (TVET) targeting refugee and host community women in the following fields: Natural Soap Making (in Mardin), Handmade Dolls Making (in Kilis), Block Printing and Natural Dyeing (in Mardin), and Local Food Production (in Şanlıurfa). While the women gain vocational skills, they can also generate income by selling the products online through the “Leap Natural” brand outlets. 

The project will also raise awareness against gender-based violence (GBV) and sexual and reproductive health (SRH.)

Empowering Young People

The second objective of this project is to empower vulnerable young people (aged 12-25 years) from the refugee and host communities in Mardin by providing awareness-raising sessions on social cohesion, communication skills workshops, and music courses. Music, artistic engagement, and communication skills development are used as tools to increase social cohesion among the host and refugee adolescents and youth.

This project, implemented between January 2023 and December 2023, is implemented by RET, in partnership with LEAP in Turkiye.

Kalkınmada Lokal Eğitici Aktif Partnerlikler

LEAP, 2017 yılında Ankara’da Türk kanunlarına uygun olarak (kayıt numarası 06-127-065) kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir sivil toplum kuruluşudur. LEAP olarak, gençlerin ve kadınların kendilerini gerçekleştirmeleri, güçlenebilmeleri ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için durmadan çalışıyoruz.


Local, Educational, Active Partnerships in Development

LEAP is an independent, neutral, non-political, non-governmental, founded in 2017 in Ankara under Turkish law (registration number 06-127-065). As LEAP, we protect and build the resilience of young people and women by enabling them to leap forward and reach their full potential.

Bültenimize Abone Olun

Subscribe to Our Newsletter

COPYRIGHT © 2022
Kalkınmada Lokal Eğitici Aktif Partnerlikler
COPYRIGHT © 2022
Local, Educational, Active Partnerships in Development