Türkiye’deki Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Kadınların, Kız Çocukların ve Yerel Toplulukların Dayanıklılığının Güçlendirilmesi, 2019-20

Strengthening the Resilience of Syrian Women and Girls and Host Communities in Türkiye, 2019-2020

Türkçe

Suriye krizinin uzun süreli etkileri ve Suriyelilerin Türkiye’ye büyük çaplı akını, Türkiye’deki demografik ve ekonomik sıkıntıların artmasına sebep oldu. Bu durum, sınırlı kaynaklar ve iş fırsatları konusunda ev sahibi topluluk ve geçici koruma altındaki topluluklar arasındaki rekabeti artırdı. Oluşan bu gerilim, ev sahibi topluluk ve geçici koruma altındaki topluluklar arasındaki tansiyonu yükselterek sosyal uyumu olumsuz yönde etkiledi. Özellikle gençler ve ergenler arasında da şiddet vakalarının sıklıkla gözlemlendiği bir ortamın önünü açmış oldu.

Bu proje, kadınların, karşılaştıkları zorluklara yol açan temel etmenleri ele alarak, dezavantajlarını azaltmayı ve onları güçlendirmeyi amaçlamıştır:

 1. Cinsiyet eşitliğinin, ancak erkek bireyler ve aile üyeleri de kadınlar ve kızlarla yan yana çalışır ve ilerlemeyi engelleyen dinamikleri düzeltirlerse sağlanabileceğine dair bütünsel bir anlayışla, erkekleri ve genç erkekleri, Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet ve Kadınların Güçlenmesi konusunda bilinçlendirme faaliyetlerine ve diyaloğa dahil etmek.
 2. Kadınlar, dayanışma grupları ve yerel yönetimler (Muhtarlar ve belediye meclisi temsilcileri/yetkilileri) arasındaki etkileşimi eğitim ve kapasite geliştirme yoluyla teşvik etmek ve kurumsallaştırmak. Eğitim ve kapasite geliştirmenin odağını, bireylerin kamusal alanda temsiliyetlerinin, görünürlüklerinin ve güçlenmelerinin desteklenmesine ve topluluklarının sesini duyurmaya konumlandırmak.
 3. Kadınların kamusal alana katılımını arttırarak, yerinden edilme ve kısıtlayıcı sosyal normlardan kaynaklanan sosyal izolasyonu azaltmak, yerel ve geçici koruma altındaki kadınlar arasında sosyal uyumu ve entegrasyonu geliştirmek.

Proje, aynı zamanda Mardin ve Kilis’te yaşayan dezavantajlı durumdaki geçici koruma altındaki Suriyeli kadınların sosyal izolasyonunu azaltmayı amaçlamıştır. Projenin sunduğu hizmetler şu şekildedir:

 • Geçici koruma altındaki Suriyeli kadınlar ve ev sahibi topluluktan yerel kadınların ortak sorunlar hakkında diyalog kurmalarına ve birlikte çözümler geliştirmelerine yardımcı olmak,
 • Hijyen, sanitasyon, beslenme ve üreme sağlığı gibi konularda farkındalık oluşturma & artırma eğitimleri,
 • Kadın STK’larının, dayanışma gruplarının ve yerel yetkililerin (Muhtarlar, belediye meclisi temsilcileri/yetkilileri vb.) ihtiyaç analizi, sorunların tespiti, çözüm geliştirme, planlama ve uygulama gibi faaliyetlerine geçici koruma altındaki toplulukları etkin bir şekilde dahil etmeleri ve sosyal uyumu destekleyici faaliyetlere öncülük etmeleri amacıyla kapasitelerini geliştirmek,
 • Kadınların sosyo-ekonomik olarak güçlenmelerine ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin azaltılmasına & sonlandırılmasına dair çözümün bir parçası olmaları ve destek sağlamaları için erkeklerin dahil edildiği programlar uygulamak,
 • Mardin ve Kilis’te kadınların ekonomik olarak güçlenmesine ilişkin erkekler ve oğlan çocuklar için bilinçlendirme oturumları düzenlemek.

Temmuz 2019 ile Mart 2020 arasında tamamlanan bu proje, Türkiye’de Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi (UN Women) ile ortaklaşa uygulandı.

English

The protracted nature of the Syrian crisis, coupled with the huge influx of Syrian refugees into Türkiye, has led to increased demographic and economic pressure. The influx of Syrian refugees and the nature of Türkiye’s protracted crisis have increased the competition between host and refugee communities over scarce resources and income-generating opportunities. This tension negatively affected social cohesion by fueling refugee-host community tensions and fostering an environment conducive to violence, especially amongst adolescents and youth.

The program sought to empower women, in tandem with reducing their vulnerability, by addressing the root causes that culminate into the daily challenges they encounter, through:

 1. Engaging men and boys in awareness-raising activities and dialogue on Gender-Based Violence and Women’s Empowerment given that “gender equality can only be achieved if men and boys take full responsibility, working side by side with women and girls, to redress the dynamics that hinder progress”
 2. Promoting and institutionalizing interaction between solidarity groups, women, local authorities (Muktars and municipal council representatives/authorities) through training and capacity building conducive to lending the “refugee community a voice”, which leads to improved empowerment and representation;
 3. Enhancing social cohesion and integration between women from the host and refugee communities, in tandem with increasing the women’s participation in the public sphere, whilst reducing their social isolation that emanates from displacement and restrictive social norms.

The project aimed to reduce the social isolation of vulnerable Syrian women living in Mardin and Kilis. The project proposed various activities such as;

 • Awareness-raising sessions on hygiene, sanitation, nutrition, and sexual and reproductive health (SRH),
 • Training to help Syrian and host community women build a dialogue about the common problems and identify solutions together,
 • Building the capacity of women NGOs, solidarity groups and local authorities (Muktars and municipal council representatives/authorities) to engage refugees effectively and lead efforts supportive of social cohesion to reduce inter and intra-community tensions in Mardin and Kilis,
 • Implementing men-engaging programs to educate men and mobilize their support for women’s economic empowerment and against gender-based violence,
 • Conducting awareness-raising sessions for men and boys with complimentary messages related to women’s economic empowerment in Mardin and Kilis.

This project, completed between July 2019 and March 2020, was implemented in partnership with the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) in Türkiye.

En son yazılarımıza göz atın!
Check out the latest articles!
Kalkınmada Lokal Eğitici Aktif Partnerlikler

LEAP, 2017 yılında Ankara’da Türk kanunlarına uygun olarak (kayıt numarası 06-127-065) kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir sivil toplum kuruluşudur. LEAP olarak, gençlerin ve kadınların kendilerini gerçekleştirmeleri, güçlenebilmeleri ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için durmadan çalışıyoruz.


Local, Educational, Active Partnerships in Development

LEAP is an independent, neutral, non-political, non-governmental, founded in 2017 in Ankara under Turkish law (registration number 06-127-065). As LEAP, we protect and build the resilience of young people and women by enabling them to leap forward and reach their full potential.

Bültenimize Abone Olun

Subscribe to Our Newsletter

COPYRIGHT © 2022
Kalkınmada Lokal Eğitici Aktif Partnerlikler
COPYRIGHT © 2022
Local, Educational, Active Partnerships in Development