Hakkımızda

About Us

LEAP Olarak

gençlerin ve kadınların kendilerini gerçekleştirmeleri, güçlenebilmeleri ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için çalışıyoruz.

As LEAP

we protect and build the resilience of young people and women by enabling them to leap forward and reach their full potential.

Biz Kimiz?

LEAP, 2017 yılında Ankara’da Türk kanunlarına uygun olarak (kayıt numarası 06-127-065) kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir sivil toplum kuruluşudur.

Who We Are?

LEAP is an independent, neutral, non-political, non-governmental, founded in 2017 in Ankara under Turkish law (registration number 06-127-065).

LEAP’in Başlangıcı

LEAP, uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olarak 2014’ten beri Türkiye’de projeler gerçekleştirmekte olan RET International (Cenevre) ve 2017’den itibaren bir Türk derneği olarak faaliyet gösteren RETYKD’nin gerçekleştirdiği projelerin bilgi birikimi ışığında doğmuştur. RET International ve RETYKD, farklı alanlarda gerçekleştirdikleri 33 proje aracılığıyla Türkiye’de %77’si kadın olan 300.000 doğrudan proje katılımcısına (Türk, geçici koruma altındakiler ve uluslararası koruma altındakiler) ve 3 milyonun üzerinde dolaylı yararlanıcıya ulaşmıştır. Bu farklı faaliyet alanları şunlardır:

(i) Eğitim; (ii) Koruma & Çocuk Koruma; (iii) Geçim Kaynakları ve Sosyo-ekonomik Güçlenme (iv) Sosyal Uyum; (v) Gençlerin Güçlenmesi; (vi) Yerel ve Kamusal Partnerlerin Kurumsal Olarak Güçlendirilmesi/Kapasitelerinin Geliştirilmesi.

Inception of LEAP

LEAP built on RETYKD’s (2017) know-how implementing projects in consortium with RET International (INGO, Geneva) operating since 2014 in Türkiye, reaching over 300’000 direct (host, refugee) participants, 77% are women and indirectly benefited around 3 million beneficiaries throughout 33 projects with a broad range of interventions, in the sectors of:

(i) Education; (ii) Protection & Child Protection; (iii) Livelihoods & Self-Reliance; (iv) Social Cohesion; (v) Youth Empowerment; and (vi) Institutional Strengthening and Capacity Building of local and public partners.

Donörler ve Ortaklar

LEAP’in program ve projeleri, Birleşmiş Milletler kurumları, GIZ’le iş birliği aracılığıyla Almanya Devleti (BMZ) ve birçok büyükelçilik de dahil olmak üzere çeşitli devlet kurumları, kurumlar arası organizasyonlar, özel sektör kuruluşları ve bireyler tarafından fonlanmıştır.

Donors and Partners

LEAP’s interventions have been funded by multiple diverse donors & partners, amongst which included various Governments, Inter-Institutional organizations and private sector foundations, and individuals, including UN Agencies, the Government of Germany (BMZ) in partnership with GIZ as well as various Embassies and private foundations.

Coğarfi Odak Noktaları

LEAP, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Çorum, Samsun, Ankara ve İstanbul olmak üzere Türkiye’nin kırsal ve kentsel alanlarını içeren 8 ilinde projelerini gerçekleştirmiştir.

Geographical Focus

LEAP has conducted operations in eight provinces in Türkiye, including deep rural and urban areas, namely in Gaziantep, Sanliurfa, Mardin, Kilis, Çorum, Samsun, Ankara, and Istanbul.

En son yazılarımıza göz atın!
Check out the latest articles!
COPYRIGHT © 2022
Kalkınmada Lokal Eğitici Aktif Partnerlikler
COPYRIGHT © 2022
Local, Educational, Active Partnerships in Development