Sık Sorulan Sorular

Frequently Asked Questions

RETYKD Neden LEAP
Adını Aldı?
Why Did the Name Change from RETYKD to LEAP?

RET International, Birleşmiş Milletler’de Mülteciler Yüksek Komiseri olan Sadako Ogata tarafından uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olarak 2000 yılında Cenevre, İsviçre’de kuruldu ve 2014 yılında Türkiye’de faaliyetlerine başladı.

RETYKD, RET International’ın kardeş kuruluşu olan yerel bir Türk derneğiydi. RETYKD, RET International’ın yerel kapasite arttırma ve kalkınma stratejileri doğrultusunda tam bağımsızlığını kazandı. Bu nedenle yeni yönetim ve LEAP’in kadın ve gençlik projelerinin katılımcıları tarafından bir isim değişikliği önerildi.

LEAP bugün, tamamı yerel personelden oluşan, yasal ve ekonomik olarak bağımsız bir yönetim kuruluna sahip bağımsız bir Türk derneğidir.

RETYKD was a local Turkish organization, the sister organization to RET International (International non-for-profit, founded in 2000 by the late Mrs. Sadako Ogata, former United Nations High Commissioner for Refugees, (UNHCR) in Geneva, Switzerland, who entered Türkiye in 2014.)

As per RET’s capacity-building and development strategies, RETYKD has been spun off into full independence, thus the name change suggested by the new leadership and LEAP’s youth project participants.

Today LEAP Türkiye is an independent Turkish organization with a legally and financially independent board and 100% local staff.

LEAP ve RETYKD arasındaki ilişki nedir?
What is the relation between LEAP and RETYKD?

LEAP (Türk ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu), RET’in 2014’ten beri Türkiye’deki faaliyetleri ile edindiği bilgi ve deneyimleri devralarak geleceğe taşıyacak, yerele daha fazla odaklanmış bir bağlılık sergileyecek ve Türkiye’deki program ve projelerinde insani yardım ve kalkınma odaklı çözümler sunacak.

LEAP (Turkish, local, not-for-profit organization) will take RET’s know-how working in Türkiye since 2014 and carry it into the future, providing more localized-focused commitment and solutions to humanitarian and development interventions in Türkiye .

LEAP bir Türk derneği midir?
Is LEAP a Turkish organization?

Evet, LEAP, 2017 yılında Türk kanunlarına uygun olarak Ankara’da kurulmuş (kayıt numarası 06-127-065), bağımsız, tarafsız ve yerel bir Türk sivil toplum kuruluşudur.

Yes, LEAP is an independent, neutral, nonpolitical, non-governmental, local Turkish organization, founded in 2017 in Ankara under Turkish law (registration number 06-127-065).

LEAP ne üzerine çalışıyor?
What does LEAP do?

LEAP, Türkiye’de ev sahibi topluluk ve geçici koruma & uluslararası koruma altındaki topluluklar için temel ihtiyaçlara yönelik insani yardım, geçiş dönemleri için uzun süreli ve kalıcı çözümleri hedefleyen istikrarlı gelişim çalışmaları ve kalkınma desteği sunan üç eksen (İnsani Yardım-Kalkınma-Barış) üzerinde hareket eder.

LEAP operates in the triple nexus (Humanitarian-Development-Peace) providing life-saving humanitarian assistance, basic needs, as well as stabilization operations, transitional and long-term durable solutions, and development assistance for the refugees and host communities in Türkiye .

En son yazılarımıza göz atın!
Check out the latest articles!
COPYRIGHT © 2022
Kalkınmada Lokal Eğitici Aktif Partnerlikler
COPYRIGHT © 2022
Local, Educational, Active Partnerships in Development