Partnerlikler

Partnerships

LEAP Yerel Otoritelerle Çalışır mı?
Partnership & Coordination with the Turkish Authorities

LEAP, ülkemizde birçok devlet kuruluşu tarafından onay ve referansa sahiptir ve kamu kuruluşlarıyla iş birlikleri gerçekleştirmektedir. LEAP, Başbakanlığın, İç İşleri Bakanlığı’nın, Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın (ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde) tam desteğine sahiptir.

LEAP (eski adıyla RETYKD), T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile imzaladığı İş Birliği Protokolü kapsamında 2018 yılından beri uzun süreli bir iş birliği içindedir ve bu sayede sertifikalı Türkçe kursları ile teknik ve mesleki eğitimler verebilmektedir. LEAP, Halk Eğitim Merkezleri ile yaptığı iş birliği ile Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere sertifikalı Türkçe dil programları sağlamış, üniversite eğitimi ve iş fırsatları da dahil olmak üzere, öğrencilerin Türk eğitim sistemine erişimlerinin önünü açmıştır. Bunun yanı sıra LEAP, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Sosyal Hizmetler Birimi ile iş birliği içinde dezavantajlı mülteci kadınlara temel Türkçe dil eğitimi sağlamış ve devletin sağladığı koruma hizmetlerine ulaşmalarını desteklemiştir.

LEAP, birçok bölgede valilikler ile proje bazlı olarak anlaşmalar ve protokoller imzalamıştır. Bu iş birlikleri LEAP’in, Halk Eğitim Merkezleri de dahil olmak üzere, kamuya ait binalarda çalışmasına vesile olmuştur. Devlet otoriteleri ile gerçekleştirdiği ortaklıklar, LEAP’in projeleri için ek fon sağlamasına ve dezavantajlı insanlara daha fazla destek ulaştırabilmesine imkân vermiştir.

LEAP’in şu an aktif olarak iş birliklerinde bulunduğu valilikler, belediyeler ve yerel kamu kurumları şunlardır: Şanlıurfa’da Akçakale Belediyesi, Mardin’de Artuklu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Akşam Sanat Okulu, Şanlıurfa’da Eyyübiye Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, Şanlıurfa’da Harran Kaymakamlığı, Kilis Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Samsun’da Canik Belediyesi, Ankara’da Keçiören Belediyesi ve Şanlıurfa’da Karaköprü Belediyesi

LEAP Türkiye has strategic partnerships and endorsements of multiple governmental entities. It has the full support of the Prime Ministry, the Ministry of Interior, the Ministry of National Education, and the Ministry of Family, Labor, and Social Policies (at the national, provincial, and district levels.)

LEAP (formerly RETYKD) has long-lasting cooperation and a Memorandum of Understanding (MoU) with the Ministry of National Education Directorate General of Life Long Learning since 2018, allowing it to provide certified Turkish courses and technical and vocational training. LEAP provided certified Turkish language programs to Syrian refugees in cooperation with the Public Education Centres, enabling students to access the Turkish education system, including tertiary education and labor market opportunities. Additionally, LEAP (formerly RETYKD) provided basic survival Turkish language programs to vulnerable refugee women in coordination with the Ministry of Family, Labor, and Social Policies’ Social Services, to ensure access to protection services provided by the Turkish Government.

LEAP (formerly RETYKD) signed project-specific agreements and multiple Memorandum of Understanding with District Governors in various Provinces. This collaboration allowed LEAP to work in official public buildings under the Turkish government authorities, including the Public Education Centers. The partnerships with government authorities allowed LEAP to channel additional funding for its programs and bring more aid to vulnerable people.

LEAP has current active agreements and a partnership-base collaboration with the following municipalities and local government organizations: Akçakale Municipality in Şanlıurfa, Artuklu Directorate of Public Education Center and Evening Art School in Mardin, Eyyübiye Directorate of Public Education Center and Evening Art School in Şanlıurfa, Harran Governorate in Şanlıurfa, Kilis Municipality and Mardin Metropolitan Municipality, Canik Municipality in Samsun, Keçioren Municipality in Ankara and Karaköprü Municipality in Şanlıurfa.

En son yazılarımıza göz atın!
Check out the latest articles!
COPYRIGHT © 2022
Kalkınmada Lokal Eğitici Aktif Partnerlikler
COPYRIGHT © 2022
Local, Educational, Active Partnerships in Development