Sosyal Uyum ve Gençliği Güçlendirme Aracı Olarak Kadınların Sosyo-Ekonomik Güçlenmesi ve Gösteri Sanatları Merkezi, 2019-21

Local Women’ Socio-Economic Empowerment and Performing Arts Centre as a tool for Social Cohesion and Youth Empowerment, 2019-2021

Türkçe

Bu projemiz iki farklı ana hedefe sahiptir. İlk hedefimiz, Mardin, Kilis ve Şanlıurfa’da dezavantajlı yerel kadınların ve geçici koruma & uluslararası koruma altındaki Suriyeli ve Iraklı kadınların mesleki becerilerini geliştirerek sürdürülebilir gelir elde etmelerine destek olmak ve istihdam edilebilirliklerini artırmaktı. Bununla birlikte, bütünsel bir yaklaşımla, mesleki eğitimlerin yanında kadınlara Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı konularında farkındalık artırma eğitimleri sağlanması da hedeflenmiştir.

Proje, bu illerde yaşayan 16-45 yaşları arasındaki kadınların gelir elde etmelerini sağlayacak mesleki beceriler geliştirmelerine destek oldu. 1500’den fazla kadına ulaşıp Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı konularında bilinçlendirme oturumları düzenleyerek, bu alanlardaki riskleri önlemeye katkıda bulundu. LEAP, RET International (USTK) ile iş birliği içinde hayata geçirdiği teknik ve mesleki eğitim ve öğretim faaliyetleri (Mardin’de doğal sabun yapımı, Kilis’te doğal oyuncak bebek yapımı, Şanlıurfa’da yerel gıda üretimi kursları) aracılığıyla yerel, geçici koruma altındaki ve uluslararası koruma altındaki kadınlara iş fırsatları sağladı. Bunların yanı sıra LEAP, Mardin, Kilis ve Şanlıurfa’da kadınlar için sürdürülebilir pazar ağları oluşturmak adına farklı sektörlerle iş birlikleri gerçekleştirdi.

Projenin ikinci hedefi ise, Mardin’de müzik ve dans eğitimleri (Sosyal Şifa ve Sanat Yoluyla Entegrasyon) aracılığıyla kültürel çeşitlilikleri ve sosyal uyumu kutlayarak gençleri güçlendirmek ve kamusal alana katılımlarını desteklemekti. Proje, RET Orkestrası ve Korosu (RYOC) ve RET Gençlik Dans Topluluğu (RYDC) olmak üzere iki farklı topluluğun kapasitesini artırdı ve aşağıdaki faaliyetler aracılığıyla yeni kurulan Gösteri Sanatları Merkezi’nin (2018) sürdürülebilirliğini sağladı:

 • Merkezin yapısal eksikliklerini gidermek ve merkez altyapısını iyileştirmek için restorasyon çalışmaları,
 • Haute École de Musique de Genève’in (HEM) teknik desteğiyle dans ve müzik eğitmenlerinin kapasitesini geliştirerek programların genel kalitesini iyileştirmek,
 • Yerel ve Geçici Koruma Altındaki Suriyeli gençlere düzenli sanat programlarının (müzik ve dans modülleri) sunulması, programa ilgi duyabilecek daha fazla gence ulaşmak için saha çalışmaları düzenlemek ve modüllerin başarıyla tamamlanmasının ardından sertifika sağlamak,
 • Çevresel konular hakkında farkındalık yaratırken sanat programının malzeme ve ekipmanlarına katkıda bulunan yenilikçi atölye çalışmaları (örn. geri dönüşüm yoluyla dans kostümleri üretimi) desteklemek,
 • Pozitif ebeveynliği amaçlayan aile bilinçlendirme toplantıları yapmak,
 • Kayıtlı katılımcılar için örgün eğitim fırsatları (kurumlar arası) hakkında koçluk ve rehberlik sunmanın yanı sıra yönlendirmelerde bulunmak,
 • Katılımcıların, her atölye sonunda öğrenilen becerileri uygulamak ve sunmak için müzik performansları ve dans gösterileri gerçekleştirmelerine destek olmak.

Gösteri Sanatları Merkezi’nin nihai hedefi, müzik ve dans deneyimlerini birlikte paylaşan yerel ve geçici koruma altındaki çocuklar ve gençler arasındaki sosyal uyumu teşvik etmektir. Bu bağlamda proje, sosyalleşme için güvenli bir alan yaratmış, kültürler arası diyaloğu korumuş ve katılımcılara öğrendikleri müzik ve dans bilgilerini uygulama ve sunma fırsatı vererek katılımcıların başarma duygusunu güçlendirmiştir. Ayrıca, gençlerin sanat alanında istihdam edilebilirliklerinin artırılması da proje hedefleri arasında olduğundan ilgilenen gençlere ileri seviye teknik müzik eğitimleri ve sanatsal eğitimler sağlanmıştır.

Sonuç olarak, mesleki eğitim atölyeleri, dezavantajlı kadınları yeni beceri ve bilgilerle donatarak kendi kendilerine yeterliliklerini artırmaya katkıda bulunmuştur. Topluluklar arası diyaloğu ve anlayışı geliştirerek geçici koruma altındaki Suriyeliler ile ev sahibi toplum arasındaki sosyal entegrasyonu kolaylaştırmıştır. Nihayetinde bu durumun, uzun vadede daha istikrarlı ve barışçıl topluluklara ve de toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bir sosyo-ekonomik kalkınmaya yol açacağı umut edilmektedir. Bu kapsamda proje hem insani hem de inovatif sanatsal yaklaşımları teoride ve pratikte bir araya getirerek sosyal uyum ve gençliğin güçlenmesi alanlarında var olan boşlukları doldurmayı amaçlamıştır.

Proje, Haziran 2019- Şubat 2020 ve Şubat 2020-Şubat 2022 tarihleri arasında RET International ile iş birliği içinde hayata geçirilmiştir.

English

The project’s goal was to build the employability profile and improve the income generation prospect of targeted vulnerable refugee and host community women through self-reliance training, in tandem with raising their awareness regarding GBV & SRH issues in Mardin, Kilis, and Şanlıurfa. This project empowered vulnerable refugees (Syrian and Iraqi) and host (Turkish) women, aged 16-45 years by building the professional skills that would allow them to generate income in Mardin and provided more than 1’500 women with prevention on risks associated with Gender-Based Violence (GBV) and Sexual and Reproductive Health through awareness-raising sessions. LEAP in consortium with RET (INGO) provided business opportunities for refugee and host community women through technical and vocational education and training (TVET) in (Soap making in Mardin, handmade dolls workshop in Kilis, local food production courses in Şanlıurfa.) Moreover, LEAP established partnerships to create sustainable marketing networks for women in Mardin, Kilis, and Şanlıurfa.

The project’s second goal was to promote youth agency through empowerment and social cohesion by celebrating diversity and promoting integration through Music and Dance (Social Healing & Integration through Art) in Mardin. The project enhanced the capacity of two diverse ensembles, the RET Orchestra and Choir (RYOC) and RET Youth Dance Company (RYDC), and to the sustainability of the newly established Performing Arts Centre (2018) by the implementation of the following activities:

 • Minor renovations to address the structural deficiencies of the center and improve the center infrastructure
 • Capacity building of the dance and music trainers to improve the overall quality of the programs with the technical support of the Haute École de Musique de Genève (HEM)
 • Delivery of the Regular Arts Program (music and dance modules) to Syrian and Turkish adolescents and youth along with outreach activities to identify more youth interested in the program and certification after successful completion of the modules
 • Innovative workshops contributing to the materials and equipment of the Arts Program while raising awareness on environmental issues (e.g., fabrication of dance costumes through recycling)
 • Family awareness-raising meetings aimed at positive parenting
 • Referrals to as well as coaching and guidance on formal education opportunities (cross-institutional) for the enrolled beneficiaries 
 • The enrolled beneficiaries will give small musical performances and dance performances to apply and present the skills learned at the end of each workshop. 

The Performing Arts Center’s ultimate goal is to promote social cohesion between the host and refugee children and youth by sharing music & dance experiences. In this regard, the project will create a space for socialization, safeguarding inter-cultural dialogue, and strengthening participants’ sense of achievement and accomplishment by awarding them the opportunity to implement and apply the M&D knowledge they have learned. Moreover, the youth’s employability prospect was increased through technical music training to art education.

The vocational training workshops/sessions equipped the Syrian and local vulnerable women in Mardin with new skills and knowledge impacting their family’s self-reliance. It enhanced the inter-community dialogue and understanding among them, thus facilitating the integration of Syrian refugees into Turkish society.  Ultimately, this will lead to more stable and peaceful communities and a gender equality-based socio-economic development in the long term. The project bridged the gap existing in social cohesion and youth empowerment from both employing humanitarian and innovative artistic approaches through combining theory and practice.

The projects, implemented between June 2019 & February 2020, February 2020 & February 2022 in consortium with RET. 

Fotoğraf Galerisi
Photo Gallery
En son yazılarımıza göz atın!
Check out the latest articles!
Kalkınmada Lokal Eğitici Aktif Partnerlikler

LEAP, 2017 yılında Ankara’da Türk kanunlarına uygun olarak (kayıt numarası 06-127-065) kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir sivil toplum kuruluşudur. LEAP olarak, gençlerin ve kadınların kendilerini gerçekleştirmeleri, güçlenebilmeleri ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için durmadan çalışıyoruz.


Local, Educational, Active Partnerships in Development

LEAP is an independent, neutral, non-political, non-governmental, founded in 2017 in Ankara under Turkish law (registration number 06-127-065). As LEAP, we protect and build the resilience of young people and women by enabling them to leap forward and reach their full potential.

Bültenimize Abone Olun

Subscribe to Our Newsletter

COPYRIGHT © 2022
Kalkınmada Lokal Eğitici Aktif Partnerlikler
COPYRIGHT © 2022
Local, Educational, Active Partnerships in Development