RET’in “Suriyeli Olmayan Mülteciler ve Savunmasız Ev Sahibi Topluluklar Arasında Dayanıklılığı Artırmak için Çok Sektörlü Yaklaşım” Projesi 1 yılı Geride Bıraktı

Türkiye, 2014 yılından bu yana dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapmakta. BMMYK’ne göre şu anda Türkiye’de geçici koruma altında 3,7 milyon Suriyeli, diğer milletlerden 300.000’den fazla mülteci ve sığınmacı bulunmakta. Göç İdaresi Başkanlığı’na göre, Kayseri’de ise 100.000’den fazla geçici koruma altında Suriyeli ve Irak, Afganistan ve İran uyruklu mülteci yaşamakta. İranlı, Afgan ve Iraklı mülteciler sağlık, eğitim ve geçim kaynakları gibi alanlardaki hak, hizmet ve fırsatlara erişimde dezavantajlı konumdadır. Mülteci kadınlar, bu duruma ek olarak, kalıplaşmış toplumsal cinsiyet rolleri, işgücüne sınırlı katılım ve sınırlı mali erişim, beceri ve farkındalık gibi sosyokültürel engellerle karşı karşıyalar.

Mesleki ve Teknik Eğitim ve Atölye Faaliyetleri (TVET)

RET, Nisan 2022 ile Mart 2023 arasında Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği tarafından fonlanan ” Suriyeli Olmayan Mülteciler ve Savunmasız Ev Sahibi Topluluklar Arasında Dayanıklılığı Artırmaya  Çok Sektörlü Yaklaşım” projesini başarıyla yürütmüştür. Proje kapsamında Kayseri’de yaşayan 96 ev sahibi ve mülteci topluluk üyesi kadını farkındalık artırma eğitimleri ile destekleyerek onlara yerel ve doğal üretim alanında mesleki ve teknik eğitimler sağlamıştır.

Proje kapsamında RET, Kayseri’de biri dikiş&nakış, diğeri de yerel gıda üretimi üzerine olmak üzere iki farklı atölye kurmuştur. Atölyelerde verilen mesleki ve teknik eğitimler ile katılımcı kadınların yeni beceriler edinmeleri ve mali açıdan bağımsızlıklarını kazanmaları için olanak sağlanmıştır. RET, “Leap Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi” ile işbirliği içinde Leap Natural alışveriş sitesi (shopier.com/leapnatural) ve Instagram hesabı (@leapnatural) üzerinden ürünlerin tanıtımını ve satışını yaparak atölyeye destek olmuştur. Ürünlerin satışından elde edilen katılımcı kadınlara bir gelir kaynağı olmuştur.

Projemizin faydalanıcı kadınlarının birçoğu için RET’in Kayseri’deki üretim atölyeleri ilk ve tek çalışma deneyimiydi. Dikiş&nakış üzerine eğitim alan kadınlar, ilk aşamada pratik yapmak adına kendi kıyafetlerinin tadilatlarını gerçekleştirip aileleri için giysiler diktiler. Süreci başarıyla tamamladıktan sonra da %100 pamuklu kumaş ile ürettikleri gömlek, kimono ve yeni doğan bebek tekstili gibi ürünlerin satışından gelir elde etmeye başladılar.

​​​​RET’in proje kapsamında Kayseri’de açtığı yerel gıda üretim atölyesinin kadın katılımcıları da aynı şekilde gıda üretimi üzerine mesleki ve teknik eğitimlerini tamamladı. Bu eğitimler hijyen ve sanitasyon, iş sağlığı, güvenlik ve ekipman kullanımı ve gıda hazırlama konularındaki diğer eğitimler ile de desteklendi. Atölyenin ürün yelpazesi Kayseri’nin yöresel damak tadına uygun olarak farklı dolgularla hazırlanan mantı ve erişte çeşitleri olarak belirlendi. RET, Kayseri’deki yerel restoranlar da dahil olmak üzere özel sektör ile iş birlikleri kurarak ürünleri pazarlamak için niş satış kanalları belirledi.

Türkçe Dil Kursları

​​​​RET, yenilikçi ve hızlı dil öğrenme programı ile Kayseri’de mültecilere yönelik Türkçe dil kursları sağlamıştır. Kursların temel amacı, mültecilerin etkili bir şekilde iletişim kurmasını desteklemek ve böylece mülteci ve ev sahibi topluluklar arasında barış içinde bir arada yaşama ortamı oluşturulmasına katkı sağlamaktı. Bu doğrultuda Kayseri’de yaşayan 309’dan fazla mülteci RET’in Türkçe dil kurslarına kaydolarak Türkçe iletişim becerilerini artırmış ve böylece sosyal uyumun sağlanmasına katkıda bulunulmuştur.

Sosyal Uyum, Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı

​​​​​​​RET, Kayseri’de yaşayan ev sahibi ve mülteci topluluklardan 2300’den fazla yararlanıcıya sosyal uyum üzerine bilinçlendirme oturumları düzenlemiştir. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı farkındalığı artırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın haklarını desteklemek adına 1500’den fazla kişiye de ayrıca eğitimler vermiştir. Genital hijyen, doğum kontrol yöntemleri ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar da dahil olmak üzere cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında bilgilendirme oturumları ile Kayseri’de 1450’den fazla kadın ve erkeğe ulaşılmıştır.

Sağlık Hizmetlerine Erişim

​​​​​​​Proje kapsamında RET’in Kayseri’deki ekibi, kimlik ve/veya dil engelleri nedeniyle sağlık hizmetlerine erişimde zorluk yaşayan yararlanıcılara randevu alma süreçlerinde destek oldu; onları göçmen sağlık merkezleri ve/veya çeşitli hastanelere yönlendirdi.

Psikososyal Destek

6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye, tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşadı. Meydana gelen yıkıcı depremler, ülkenin güney ve güneydoğusundaki şehirlerdeki binalarda ve altyapıda geniş çapta hasara yol açarak bölgede ve Kayseri dâhil çevre illerde mülteciler de dahil olmak üzere binlerce insanı yerinden etti.

RET ekibi, Kayseri’deki 3 farklı lokasyonda, depremden etkilenen 604 kişiye (yaklaşık %82’si mülteci) yerinde psikososyal destek sağladı.

RET’in tüm bu çalışmalarının hayata geçirilmesinde ve Türkiye’deki dezavantajlı grupların yaşamlarını olumlu yönde etkilemede verdikleri destek için Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği’ne teşekkür ediyor; daimi destekleri için şükranlarımızı sunuyoruz.

Multi-sectoral Approach for Fostering Resilience among Non-Syrian Refugee and Vulnerable Host Communities” Project’s Impact in a Year

Turkiye has hosted the world’s largest refugee population since 2014. According to UNHCR, there are currently 3.7 million Syrians under temporary protection, more than 300.000 refugees from other nationalities, and asylum seekers under international protection. According to The Presidency of Migration Management, more than 100.000 registered refugees are from Syria, Iraq, Afghanistan, and Iran in Kayseri. However, Iranian, Afghan, and Iraqi refugees are disproportionally disadvantaged when accessing rights, services, and opportunities due to registration problems and limited services designed only for refugees under temporary protection. Additional gaps in education, livelihoods, and economic opportunities are prevailing. Refugee women face sociocultural obstacles, including stereotypical gender roles, limited participation in the labor force, lack of female role models, and limited financial access, skills, and awareness about acquiring knowledge.

Technical and Vocational Education and Training (TVET)

RET has been implementing a project entitled “Multi-sectoral Approach for Fostering Resilience among Non-Syrian Refugee and Vulnerable Host Communities,” funded by the UK Embassy in Ankara between April 2022 and March 2023. RET has successfully provided technical and vocational education and training (TVET) focused on artisanal and natural local products, complemented with capacity-building training for 96 non-Syrian refugee and host community women in Kayseri.

RET established two ateliers within the framework of the project: a sewing and embroidery atelier and a local food production atelier. The TVET programs provided opportunities for the beneficiary women to gain new skills and become financially independent. RET and Leap Women’s Co-Operative supported the atelier by marketing the products on Leap Natural’s shopping website (shopier.com/leapnatural) and via its Instagram account (@leapnatural). Through the sale of the products, the beneficiary women have been provided a stable source of income.

For many refugee and local women beneficiaries in Kayseri, the “Sewing and Embroidery Atelier” was their first and only working experience. While receiving the TVET and working on a new product spectrum, the women participants sewed new clothes for themselves and their families and amended and repaired their clothes to practice. Following the TVET provided by RET, the women participants started to produce handmade products and earn a sustainable income. The participants’ products were of high quality, made of %100 cotton muslin swaddles. They also crafted handkerchiefs for newborn babies, shirts, and block-printed %100 cotton & viscose blend kimonos. 

Moreover, the refugee and local women beneficiaries received technical and vocational training on food production in RET’s atelier in Kayseri. RET also provided professional training on hygiene and sanitation, occupational health, safety and equipment use, and food preparation. The food atelier’s production focused on preparing noodles and kinds of ravioli with different fillings suitable for the local taste of Kayseri. RET identified new channels to market the products through partnerships with the private sector, including local restaurants in Kayseri.

Turkish Language Courses

RET provided Turkish Language courses in Kayseri based on an innovative quick language learning program. The main objective of these courses was to support the refugees in communicating effectively, thus increasing peaceful co-existence between the refugee and host communities. More than 309 refugees enrolled in the Turkish language courses, improving their communication skills and confidence level, which positively impacted their social life. 

Social Cohesion, Gender-Based Violence, Sexual and Reproductive Health  

RET delivered social cohesion training to more than 2300 beneficiaries from the host and refugee communities living in Kayseri, raising awareness against gender-based violence and promoting gender equality and women’s rights, reaching more than 1500 people from the refugee and host communities. RET also reached more than 1450 women and men in Kayseri through information dissemination sessions on sexual and reproductive health, including awareness of genital hygiene, contraceptive methods, and sexually transmitted diseases.

Access to Healthcare 

Moreover, RET assisted beneficiaries with difficulty accessing healthcare services due to identity and/or language barriers by securing them with appointments and referring them to medical care at the migrant health center and/or various hospitals.

Psychosocial Support 

​​​​​​​On February 6, 2023, two massive earthquakes and continuous aftershocks caused significant damage in South and Southeastern Turkiye. The earthquakes caused widespread damage to buildings and infrastructure, displacing thousands of people, including refugees in the affected area and the surrounding provinces, including Kayseri. 

RET team in Kayseri responded promptly by providing on-site psychosocial support to 604 affected individuals (nearly 82% of them were refugees) in 3 different locations.

We thank the UK Embassy in Ankara for their support in making these interventions a concrete reality and positively impacting the lives of the most vulnerable n Turkiye. We express our gratitude for your constant support. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: