Bir Türkçe Dil Eğitimi Daha Tamamlandı

RET, yararlanıcılarının sosyal hayata erişimini artırmak ve dil bariyerini aşmalarına destek olmak adına “Sosyal Uyum Aracı Olarak Türkçe ve İngilizce Dil Öğrenme Programı” projesi çerçevesinde Ankara, Şanlıurfa, Mardin ve Samsun’da Türkçe ve İngilizce dil eğitimleri sağlamaktadır. Şanlıurfa’daki Türkçe dil sınıfımızın 15 mülteci katılımcısı 2 aylık yoğun dil eğitimini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazandılar.

Mültecilere yönelik sağlanan Türkçe dil eğitimleri, katılımcıların güçlenmeleri ve mülteci topluluk ile yerel topluluk arasındaki sosyal uyumu artırmayı amaçlamaktadır. Bu eğitimler:

  • Mültecilerin iletişim ve Türkçe dil becerilerini artırmakta;
  • Mültecilerin verimli bir şekilde iletişim kurmasını sağlayarak toplumsal hayata adaptasyonlarını teşvik etmekte;
  • Mültecilerin dil becerilerini artırarak herhangi bir tercüman desteğine ihtiyaç duymadan hizmetlere erişimini sağlamaktadır.

Another Turkish Language Class Has Been Completed

The Turkish Language program for refugees aims to empower participants and promote social cohesion among the refugee and host communities:

  • It increases the language skills of refugees and facilitates communication;
  • It enables the refugees to communicate efficiently, thus, promoting faster integration; 
  • Through increasing the language skills of refugees, it helps them to access services without the need for any interpreter support.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: