Uluslararası Gençlik Günü: LEAP’in Gençlik Alanındaki Faaliyetleri

Her yıl 12 Ağustos’ta kutlanan Uluslararası Gençlik Günü (İYD), Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hem günümüz gençliğinin karşı karşıya olduğu sorunlar hakkında farkındalık yaratmak hem de onların başarılarını ve potansiyellerini kutlamak için belirlenmiş bir farkındalık artırma günüdür. Uluslararası Gençlik Günü’nün 2022 yılı teması “Nesiller arası dayanışma: her yaş için bir dünya yaratmak (Intergenerational solidarity: creating a world for all ages)” olarak belirlendi. Bu sayede, 2030 yılına kadar 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinin tümüne ulaşmak için her nesilden insanın harekete geçmesi gerektiği mesajı iletilmek isteniyor.

Ülkemiz de dahil olmak üzere birçok ülkedeki gençler işsizlik, eğitim hizmetlerine erişememe ve psikolojik sorunlar gibi sorunlar yaşıyor. LEAP olarak 2017’den bu yana, faaliyetlerimizin odağındaki 3 gruptan biri olan gençlerin güçlenmesi, eğitimin önündeki engelleri aşmaları ve yarının problem çözücüleri olmaları adına birçok proje ve faaliyet yürütmekteyiz. İnanıyoruz ki gençlerin güçlenmesi, yeteneklerinin geliştirilmesi ve yaratıcılıklarının desteklenmesi sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmamız adına büyük önem taşımaktadır.

Dil Engelinin Aşılması ve Sosyal Uyum

Projelerimiz arıcılığıyla Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Ankara ve Kayseri’de yaşayan her yaştan Türkiye vatandaşı ve yabancı uyruklu gence Türkçe ve İngilizce dil eğitimleri sağlamaktayız. Bu eğitimlerin temel amacı yerel halktan gençler ile geçici koruma ve uluslararası koruma altındaki gençlerin dil engelini aşmalarına destek olurken; yaratıcı ve özgün eğitim metotları ile gençlerin kaynaşmalarına destek olarak sosyal uyuma katkı sağlamaktır.

Müzik ve Sanat Faaliyetleri

Mardin’deki gençleri, müzik ve dans eğitimleri aracılığıyla kültürel çeşitlilikleri ve sosyal uyumu kutlayarak güçlendirmek ve kamusal alana katılımlarını desteklemek adına kurulan ve aktif olarak çalışmalarına devam eden LEAP Gösteri Sanatları Merkezi, gençlere yönelik müzik ve dans eğitimleri vermektedir. Konservatuarların müzik bölümlerine hazırlanmakta olan gençlere de profesyonel eğitmenlerce verilen müzik eğitimleri sayesinde gençlerin sanat alanında uzmanlaşmalarına destek olunmakta ve istihdam edilebilirlikleri artırılmaktadır.

LEAP olarak gençlerin, kadınların ve çocukların potansiyellerini, özgüvenlerini ve becerilerini geliştirerek daha eşitlikçi, adil ve kapsayıcı bir dünya hayali için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

#YouthDay2022

International Youth Day: LEAP’s Activities in the Field of Youth

The International Youth Day (IYD), celebrated yearly on August 12, marks the achievements and potential of young people worldwide. The theme of International Youth Day for the year 2022 is ‘Intergenerational solidarity: creating a world for all ages and spreading the message that all generations need to take action to achieve all 17 Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030.

Young people face multiple adversities, including unemployment, inability to access educational services, and psychological problems. Since 2017, LEAP in Turkiye has implemented projects and activities centered on young people. LEAP empowers young people to overcome barriers and become positive actors of change in their communities. We believe empowering young people, developing their talents, and supporting their creativity are crucial to creating a better future.

Overcoming the Language Barrier and Social Cohesion

Through our projects, we provide Turkish and English language courses to young Turkish citizens and foreign nationals living in Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Ankara, and Kayseri. The primary purpose of this training is to support young people from the local community and youth under temporary protection and international protection to overcome the language barrier; to contribute to social cohesion band facilitating integration.

Music and Art

The LEAP Performing Arts Center were established to strengthen the youth in Mardin and promote cultural diversity and social cohesion through music and dance training.

#YouthDay2022

En son yazılarımıza göz atın!
Check out the latest articles!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: